Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

Åndelige Inspiratorer


Meditation og Bevidsthed

I. Bevidsthed & evolution

II. Hvad er opmærksomhed
III. Kroppens indre landskaber
IV. Hvad er bevidsthed
V. Tankeoperativsystemet
VI. Usamtidige styresystemer

VII. Bevidsthedens frigørelse
 
Den indre og den ydre person
Det sensitive nervesystem

Den indre og den ydre person
Den ydre person og kontrolsamfundet
Kun den indre person kan meditere

   
Sjælens Sommerfugl
Det hellige sår
Det supervågne flow
Sjælens Sommerfugl
 

 
Meditation - historie, filosofi & videnskab
Meditation og religion
Meditation, videnskab og filosofi
Sekter på samfundets rand
Jeg'ets udviklingshistorie
Meditation og metabevidsthed
Hvor kommer Meditation fra?
Jesus i Buddhas fodspor

Spørgsmål til Meditation

Er meditation en mirakelkur?
Er det narcissistisk at meditere?

Meditative visioner

Den mirakuløse fraktale bevidsthed
Gud ønsker at blive Menneske

Singularitet, Meditation og Entheogener
På vej mod en ny Ånd


 
 

 
På vej mod ny ånd -
under udarbejdelse

I de sidste 15 år er nye måder at meditere på blevet mere tydelige for mange mennesker på den åndelige vej. Buddhas finger peger ikke længere på månen, men ind i sansernes sumpede kropslige morads, ind i underbevidsthedens mørke rige. Ingen, mig bekendt, har peget klarere på denne nye vestlige mulighed for ånd end psykologen C.G.Jung:

Man's task is to become conscious of the
contents that press upward from the unconscious.

C.G. Jung

Den vestlige hjernes hard- og software har nemlig i sig helt nye fantastiske evner til at rumme Ånd og endnu vigtigere: at bringe denne Ånd handlende ud i vores hænder og lade den mærkes i bevægelse, tale og skrift. Jung kaldte denne proces for individuation.
 
En bevidsthedsmæssig frigørelse af vort indre nervetræs lange sarte forgreninger forudsætter imidlertid, at vi i vores meditation adresserer følsomheden frem for at flygte fra den. Lad os nu meditere direkte ind i kroppen og følsomheden for her at manifestere den klarhedens bevidsthedsorden, som de østlige traditioners Indisk forankrede overlevelsestrategiske meditationsformer af gode grunde har investeret i livet hinsides kroppen.
   
Det store spørgsmål er nu: Hvordan gør man det? Hvordan bærer man sig ad med at dykke ned i kroppens ubevidste domæner? Jeg vil anbefale, at du i sammenhæng med det følgende afsnit læser afsnittene Kroppens indre Energiunivers og Integral Lidelse.
 
New Age og følsomhed
Selv om religioner gerne ser sig selv som autentiske og uforanderlige overleveringer fra tidernes morgen, er de set i en historisk lup frem for alt flydende overlevelseskonstruktioner i evig forandring. 
 
Derfor eksisterer der heldigvis også masser af mere tilpassede, moderne meditationsforståelser her i vesten, der tager vort lille individuelle liv alvorligt.
Oftest har disse retninger kombineret psykologisk indsigt og terapi med meditation.

Meditation.dk har naturligvis ikke opfundet den dybe tallerken.
 
Groft set kan man sige, at alle Meditationsformer, der tager kroppen og det individuelle liv alvorligt, er forenelige med et verdsligt og vestligt liv uden for klosterets og ikke-tilknytningens usynlige mure.

Alt for tit er hensynet til det individuelle imidlertid konstrueret oven på et vaklende fundament, der ikke understøtter overbygningen. Jeg hører ofte spirituelle lærere tale om, at hverdagslivets små ego-udfordringer er vigtige, men hvad der konkret menes med det, går sjældent ud over i øvrigt fornuftige formaninger om ikke at bevæge sig videre ind i ikke-tilknytningens åndelige rige, før man er moden til det og har styr på sit liv. Hensynet til det individuelle går altså på, at man ikke skal vinke farvel til verden, før man er moden til det. Målet er imidlertid stadig ikke-tilknytning.  

Fænomenet New Age er her interessant i kraft af denne kulturs interesse for følsomhed.  Sensitivitet adresseres og tages her alvorligt, selv om det oftest er i form af den ønsketænkning, der hedder wellness og evigt spirituelt solskinsliv. Disse human resources opnås ved at praktisere, ved at gøre noget - kort sagt ved at reproducere den jeg-kontrol man bruger for at overleve i det ydre rum som værktøj i det indre rum. Dermed overser New Age de muligheder, der ligger i integral smerte og livskriser, hvor man netop ingenting gør for at 'fikse' dem.
New Age filosofien sætter desværre også ofte i uigennemtænkt lighedstegn med det at føle og det at handle. Her vil jeg igen holde Donald trump op som skræmmebillede. Uden bevidsthedskultivering er god gammeldags selvkontrol at foretrække.

 

At lidelse er en naturlig del af livet og dermed også Meditation, sælger imidlertid ikke mange billetter i en tid, hvor vi forsøger at undslippe den ulidelige tyngde fra vore lykkedrømme om det modstandsfrie liv.

Man needs difficulties.
They are necessary for health.
C.G. Jung

New Age er en fantastisk gærende gryde af åbne tilværelsestolkninger, der i modsætning til de gamle religioners krampagtige krav på sandhedsmonopol reflekterer vort liv i open source samfund, hvor alle frit kan bygge videre på deres unikt individuelle livsprogrammer i en åben demokratisk vidensdeling. Svagheden ved New Age indtil videre er, at den består af indbyrdes modsigende murbrokker fra spirituelle arkitekturer, der slet ikke passer sammen.
Den inkonsistens der opstår, når man i filmen The Secret lærer, at man kan tænke sig til en ny Porche og samtidig inspireret af en anden kilde praktiserer farvel til verden gennem ikke-tilknytning, er dybt forvirrende. Samtidig messer man måske: jeg er ikke kroppen, jeg er ikke sindet, mens man stræber efter kropslig wellness.

Jeg hilser denne frugtbare forvirring velkommen og bruger lejligheden til at fyre mit yndlingscitat af:

Man has to seek God in error, forgetfulness and foolishness
Meister Eckhart - Doctor Ecstaticus


DET SENSITIVE MENNESKE ER DESIGNET TIL MEDITATION
Hvor Buddha pegede på månen, er det nu på tide at pege på månen, som den spejles i  følelseshavet i det indre kropsrum. At Meditere bliver i denne sammenhæng en betegnelse for den proces, hvor den rene opmærksomhed spontant gennemscanner den indre krop for derigennem gradvist at opløse dette kropsrums blokeringer og følelsesmæssige sår. Feel to heal. Wellness er her et biprodukt, og netop ikke et mål for enden af en kontrolleret meditativ praksis.
 
Selvreferentielt feed back opstår kun i følsomhed
Som ofte nævnt på Meditation.dk er et hel centralt og overset aspekt i selve det meditative fænomen det selvreferentielle feed back, der opstår, når en sensitiv opmærksomhed vender sig mod sig selv på samme måde som en mikrofon, der kommer for tæt på en højttaler.

Forudsætningen for den anstrengelsefri meditation skabes nemlig i det introverte bio-feed back som kun sansemikrofonens følsomhed kan skabe.
 
Det er her vort nye nervesystem har sin helt store styrke: selve følsomheden er nøglen.
Det er en hel ny nøgle beregnet til at åbne en dør vi endnu ikke har set.
 
Fortidens nøgler kan ikke åbne fremtidens døre.
Med smil og venlig hilsen Gunnar Mühlmann

Feed back modtages gerne: gunnars@mail.com