What is Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

Åndelige Inspiratorer


BEVIDSTHED & OPMÆRKSOMHED

I. Bevidsthed & evolution

II. Hvad er opmærksomhed
III. Hvad er bevidsthed
IV. Usamtidige styresystemer
V. Tankeoperativsystemet
  
DEN INDRE OG DEN YDRE PERSON

Den indre og den ydre person
Den indre krigers hellige sår
 

SJÆLENS SOMMERFUGL
Supervågenhed - den Hellige Gral
Det supervågne flow
Frigørelsen fra eller af jeg'et
Meditativ spatialisering

Meditativ pixellering
Frigørelsen af det større jeg
Sjælens Sommerfugl
     

 
HISTORIE, FILOSOFI & VIDENSKAB

Meditation, religion, videnskab og filosofi
Meditation og sekterisme
Jeg'ets udviklingshistorie
Meditation og metabevidsthed

Meditation & symboler
Jesus i Buddhas fodspor

 

SPØRGSMÅL TIL MEDITATION

Er meditation en mirakelkur?
Er det narcissistisk at meditere?
 
MEDITATIVE VISIONER

Den mirakuløse fraktale bevidsthed
Gud ønsker at blive Menneske

Singularitet, Meditation og Entheogener
Meditation og Kærlighed
Meditation og Sandhed
Om mig selv

 

 
Meditation og sandhed
På Meditation.dk fortæller jeg om, hvad der er sandt eller falsk for mig. Min livserfaring har lært mig, at hvis jeg søger efter sandheden, så bliver alt andet givet i tilgift. Lad denne erfaring tjene som inspiration. Enhver finder selv vejen mod sandhed gennem usandhed.
 
Gode råd kan let komme til at stjæle fejltagelsens store gave fra dig.
 
Det er bedre at lære livet at kende uden berøringsangst for mørket.
   

Vort mageligt usande liv & Meditation  -  Tilegnet Michell Leonardo Saouma

 
Glem sikkerhed! Lev, hvor du frygter at leve.
Ødelæg dit rygte. Vær berygtet.
Rumi

Meditation har tilsyneladende kronede dage. Der massefabrikeres kurser i mindfullness til erhverslivet. Hertil kommer en sand hær af clairvoiante, terapeuter og meditationslærere, der med fine diplomer uddanner folk til at uddanne folk til at uddanne folk i at være claivoyante, terapeuter og meditationslærere.

Der er flere falske guider og lærere i verden,
end der er stjerner på himlen.
Shams Tabrizi

Kan du købe dig til kærlighed hos en prostitueret? Nej vel? Tror du, at du kan købe din egen åndelige frihed på et meditationskursus? 

Kærlighed kan ikke kultiveres - kærlighed kan ikke praktiseres.
Jiddu krishnamurti

GODHEDENS SIMULACRA

Da den store vej forfaldt, rejste den menneskelige godhed og moral sig.
Lao Tzu

Religioner og spirituelle lærere fortæller os, at vi skal bestræbe os på at være positive og opføre os venligt over for hinanden. Det lyder umiddelbart rigtigt: at det gennem øvelse er muligt at frigøre sig fra lidelse og indlære godhed og kærlighed.

En virkelig god mand er ikke bevidst om sin egen godhed; netop derfor er han god.
En tåbelig mand prøver at være god, derfor er han det ikke.
Tao Teh King, Lao Tzu - 38

Det spirituelle over-jeg
For en del år siden sad jeg sammen med to peroner, der havde tilrettelagt deres liv efter den Tibetanske Buddhismes tradition. De deltog regelmæssigt i meditationskurser ledet af diverse Rinpocheer, men havde derudover stor passion for for PC-spil.
De havde lige fået installeret en ny version af spillet Grand Theft Auto, et spil der overlader de moralske regler alene til spillerne. Mens den ene kørte en bil i rasende hastighed gennem en storby, råbte den anden til ham: Se damen på fortovet! Kør hende ned!!
 
Det samme fænomen har jeg forøvrigt iagttaget omkring de Tibetanske klostre i Kathmandu.
På vejen ned fra Abetemplet var der mange computercafeer. Af nysgerrighed gik jeg ind i dem. Herinde var der propfuldt af unge munke-drenge, der spillede det ultravoldelige spil World of Warcraft. De ældre opsynsmunke kiggede dovent på, mens de fik sig en kop chai.

Det ser ud til, at hver gang vi forsøger at helliggøre vores tilværelse, så svarer eksistensen igen med en lille, ikke sjældent humoristisk, drilleabe.
 
Inden for rammerne af vor nuværende ego-virkelighed kan vi 'praktisere' kærlighed lige så godt, som en abe vil kunne køre en bil i myldretid.
 
Et lille tankeeksperiment: Hvis denne abe blev til et menneske for en dag, hvorledes ville den da over for sig selv kunne forstå, hvad der var foregået den næste dag? Hvorledes ville den kunne formidle resterne af sin indsigt til sine artsfæller?
 
Hvor umuligt, det er at forstå kærlighedens og den supervågne bevidstheds virkelighed ud fra vor nuværende ego-baserede virkelighed, kan også illustreres med billeder fra den digitale verden. Et 30 år gammelt operativsystem vil ikke kunne udføre de opgaver, et nyt program kan gøre så let som ingen ting. Vort nuværende ego-operativsystem er som en gammel IBM computer fra 80erne. Egoet
forsøger febrilsk at simulere og praktisere den superbevidste kærligheds væsen i form af et spirituelt over-jeg. Alene af den grund er ordet 'praksis' en total absurditet i forbindelse med Ånd. Af egen dyrekøbt erfaring kan jeg sige, at et sådant spiritualiseret fake it till you make it over-jeg gør stik det modsatte af sand spiritualitet.
 
Alt, hvad vi ud fra vort ego-kontrolsystem kan skabe, er simulacra: noget, der ligner kærlighed, men i virkeligheden er en tillært adfærd. Kærlighed og glæde er i min optik umuligt at træne. Man kan 'body-builde' kroppen, men ikke sjælen. At praktisere venlighed ud fra det gamle jeg's forståelse af verden fører til, at vi lidt efter lidt umærkeligt bliver til hellige teaterspillende over-jeg'er, der siger og gør alle de korrekte ting.
 
Den ny-spirituelle scene er fuld af do's and dont´s. I kølvandet på alt det man nu skal gøre for at være spirituel, kommer alle mulige og umulige forklaringer, indsigter og forståelser - for uden dette begrebsapparatur kan man ikke navigere sit lille ego-fartøj mellem det af forstanden kategorieserede korrekt hellige eller ukorrekt uhellige.

Nu skal man sætte sig ind i enagrammer, astrologi, håndlæsning, dybdepsykologi, kvantefysik, buddhisme, osv. Man har behov for selvudviklingskurskurser og kurser i at holde kurser for kvalificeret at kunne holde øje med sig selv, så man kan forhindre at man bliver uhelligt fordømmende, sur, nærtagende, ikke-lykkelig, ikke- venlig over for alle, måske endog racistisk, ja fyld selv resten af listen ud eller gør som mig og sig: FUCK DEN LISTE!!

  
Venlighed er en supervågen bevidsthedstilstand
Hvad vi trænger til, er et radikalt upgrade, et nyt virkeligheds-skabende supervågent styresystem, placeret i hjernens og hjertets allenyeste evolutionære hardware. Her er venlighed ikke noget, der kan handles med.  Det er et spontant biprodukt af selve vågenheden, for vågenheden ind.ser altings fundamentale enhed.
 
Venlighed og kærlighed er en bevidsthedstistand. Kærligheden bliver aldrig venner med den, der ønsker at gøre den til en kompetence.
Kærlighed er en uventet gave.

Al vor godhed er et lån; Gud er ejeren
Sct. Johannes af Korset

For spontan kærlighed rammer som lyn fra en klar himmel. Den behersker os - ikke omvendt.
 
I vågenhed behøver vi ikke at forstå noget
Her i denne nye vågenhed er der grundliggende ingen ting der skal forstås. For spontan intuitiv handling bypasser i supervågenhedens lys alle de gamle sløve ego søvngængerprogrammers fortvivlede forsøg på at regne al ting ud.

Og dog...
Hvem står nu først i køen for at modtage denne gave? Det gør det sande menneske: det menneske som er ærligt over for sin egen kernepersonlighed og derfor ikke flygter fra livets naturlige skyggeside.
 
Vi kan altså gøre noget... Vi kan være sande over for det indre og ydre livs følte dualitet.
Det kræver mod. Meditation er at sidde stille i mod. For den, der ikke er klar til denne form for ærlighed, er der til gengæld masser
af ting at få sin tid til at gå med.
 
Guruer, New Age & Behandlere
Jeg kender tonsvis af spirituelle søgende, der forsøger at gøre deres åndelige interesse til deres levevej. De forsøger nu at sælge deres kurser til deres venner og deres venners netværk, der imidlertid også har gang i kursusvirksomhed. I det omfang det lykkes for dem, vil deres spirituelle udvikling gå i stå. Det er som Ramakrishna sagde: Alle vil gerne være Guru.
   
New Age scenen består billedlig talt af en flok barberer, der lever af at barbere hinanden i et pyramidespils setup.
  
En ægte vildmand har imidlertid aldrig været hos en barber. Vil en vild og modig sjæl sidde med foldede hænder i en rundkreds i et spirituel-discliplinært kursus på Skandinavisk Yoga?
   
En af mine unge venner ringede til mig i nedtrykt sindstilstand. Han havde været for 'genstridig' og var blevet smidt ud fra et vipassana og yoga kursus af selveste overguruen, en hysterisk primadonna, der omgivet af feje ja-sigere hylder hans ord som lov. Jeg ønskede min ven til lykke med denne udsmidning, der i mine øjne gjorde ham til en ægte åndelig kriger!

Købmænd forsvinder, hvor sandheden er.
For sandheden har ikke behov for købmandsskab.
Meister Eckhart

Leo Dei
I samme øjeblik du betaler for at få sjælelige 'kompetancer', har du fortrængt din indre løve og byttet den ud med et får. Nu trasker du blindt efter flokken. Hvis du føler, at det nødvendigt for dig at få en spirituel uddannnelse med et tilhørende ekamensbevis, er du i mine øjne en lost case.

Såkaldt spirituelle lærere lever nemlig af at stjæle kraften fra dig. Du forlader det kostbareste af alt: dit indre åndelige kompas og lader nu en eller anden selvbestatet leder fortælle dig, hvad du skal gøre eller ikke gøre. Du køber dig ind i en virkelighed, hvor tilstedeværelsen af læreren er er selve bekræftelsen på, at du ikke kan gå vejen selv her og nu, og at der er nogle kompetancer, du skal have ikke inde fra dig selv, men udefra.
 
Du betaler faktisk penge for at blive åndeligt defloreret.
  
Det er din usikkerhed og mangel på Selv-tillid, der får dig til at søge ydre top down vejledning. Her bliver du imidlertid narret væk fra dig selv, og jo længere tid du opholder dig i dette miljø, des sværere vil det blive for dig at lytte modigt indad og her få al den visdom du har brug for og mere til. Som et overbeskyttet barn får du ikke de livets tæsk, der er essentielle for succes.
    
Vild visdom kan ikke masseproduceres på samlebånd på vipassana-kurser. Du er ikke en (fucking) Fordbil fra 30erne!
  
Jeg har hos mig selv og andre gennem et helt liv iagttaget, hvordan spiritualle autoriteter fuldstændig gør os til grin som tænkende væsner. En ven inviterede mig til en begivenhed på et Tibetansk kloster i Jylland. En stor lama var med et større følge ankommet fra Østen for at undervise i Meditation. Tilhængere, fortrinsvist fra de akademiske lag, var kommet fra nær og fjern for at få gavn af Lamaens belæringer. Hans første belæring var jeg selv vidne til, da jeg som guitarist spillede sammen med min ven og hans til lejligheden sammenbragte orkester i haven. Vi spillede efter bedste evne, mens sommersolen langsomt gik ned. Ingen tog tilsyneladende notits af musikken, før Lamaen som ført af vinden gik ned og stillede sig op over for vores orkester. Han begyndte uinteresseret at klappe i takt til musikken. Efter få sekunder var vi omgivet af mindst 30 ekstatiske mennesker, som klappede sammen med ham. Nu var vores musik viiiduuunderlig, men lige i det øjeblik mit musiker-ego var tæt på at føle sig godt tilpas, fik lamaen øje på en hest. Han gik nu op mod hesten og sammen med ham den ekstatiske flok af mennesker. Jeg hørte, hvordan nogle af dem kaldte på deres vennner: Kom! Kom!! Lamaen vil ride på en hest! Lamaen vil ride på en heeeest!!!
 
I 15 sekunder var vi med guruens nåde optaget i Andy Warhols Hall of fame. Nu stod vi som hjemsendte ludobrikker, mens en flok højt begavede mennesker var ved at falde over deres egne ben for at bevidne det ufattelige mirakel, det åbenbart var at se en Tibetansk Lama til hest.
 
For den modige, der tør gå vejen selv, er længerevarende meditationskurser, evige besøg hos alle mulige og umulige lamaer og clairvoyante kun krykker, der står i vejen for hoppet ud i afgrunden. Det samme er organiserede religioner, hvad enten det drejer sig om gamle eller nye. 

Vær ikke tilfreds med andres historier.
Udfold din egen myte!
Rumi

En guru ovre i det mørke Jylland er hundeangst for, at hans disciple skal blive inflaterede af deres ego. Ud over at dette naturligvis er en projektion, så må jeg tilstå, at jeg netop lærte lektien alle de talløse gange jeg vågnede op fra mit eget ego. Hvis ikke man falder i ego-søvn med jævne mellemrum, så lærer man aldrig at vågne op af grøften selv.
 
Jeg er sikkert allerede faldet i fælden igen i og med, at jeg skriver alle disse kritiske ord med massser af jeg-ved-bedre, attitude.
 
I så fald lad mig være endnu mere kritisk, for Meister Eckhart siger, at Gud elsker store synder mere end små. 
 
 
MEDITATIONSKURSER VIRKER!

Kære venner! Tag jer i agt for de små guder mennesker skaber
for at bringe bedøvelsens lettelse til deres triste dage.
Hafez

At sidde i evigt gentagne meditationskurser eller satsangs hos guruer er i bund og grund overspringshandlinger. Her sidder vi og vifter os med en lille forpjusket fjer stjålet fra fugl Fønix, der hjælper os til at udholde vort mageligt usande liv.
 
Det ironiske er, at jeg er ikke kan anbefale disse tiltag, netop fordi de rent faktisk virker!
 
De gør vores liv mere udholdeligt. Sindet slapper af. Musklerne holder op med at spænde.
'Eksperter' og åndelige autoriteter fortæller' trygge rammer omkring vores virkelighed. Med mindfullnes eller lignende teknikker bliver vi til en lykkeligere og mere funktionel anvendelig arbejdskraft, men i et egocentrisk forbrugssamfund der for længst har overskredet sidste salgsdato.
 
Wellness og mindfulness sugar coater sjælen og forhindrer dermed den absolut essentielle livskrise, der kommer før en egentlig transformation.
     
Oversat til sommerfuglesprog betyder det, at dit uholdbare stadie som larve forlænges på bekostning af din tid med vinger.
 
Dette set-up af kalvebåse hjælper dig! Nu kan du over for dig selv at skjule det faktum, at du er for magelig til at betale den sande pris for nøglen til paradiset: dit eget hovede.  
 
Jeg kender masser af mennesker, der mediterer og går på alskens sevudviklingskurser, men stadigvæk ikke tør sige deres job op og finde et, hvor de kan ånde frit. De drikker spandevis af ayahuasca med shamaner, men siger stadigvæk ikke sandheden om, hvad de i virkeligheden føler indeni til deres nærmeste.  
 
Uden radikalitet kommer sjælens vande aldrig i kog.
 
Gør ingenting
Det paradoksale er, at der er et direkte link mellem smerte og vågenhed.  Smerte, der ikke 'behandles', men får lov til bare at være i årvågen ikke-gøren, er i mit indre laboratorium gang på gang testet til at være en direkte vej til supervågenhed. Supervågenhed er en evolutionær overlevelssrespons. Hver gang man behandles eller heales, lindrer man sin indre smerte, men fjerner samtidig det lidelsens brændstof, der vækker sjælens lys som et sidste overlevelsessvar.
 
Ingenting at gøre er derfor det mest effektive redskab vi overhovedet har.
  
At sidde i årvågen passivitet i sin livssmerte er for mig sand meditation.

Når den menneskelighe natur græder over, hvad den har mistet
Ler ånden over hvad den har fundet
Sufi ordssprog

Inspiration i frihed
Det kan selvfølgelig være en god ide at starte sin søgen med at læse bøger og at lade sig inspirere, ikke dominere, af en eller flere guruer. Jeg kender imidlertid folk på min egen alder, der stadig rejser verden rundt for at bøje sig for en eller anden ydre spirituel autoritet. Det har de nu gjort i 40 år... De har også lige læst en ny bestseller, hvor der står, at man skal leve i nu'et!
  
Virkeligheden er naturligvis langt mere kompliceret end mine bevidst provokerende statements. Jeg skriver kun så provokerende, fordi jeg synes, at det er sjovt, og fordi et lille insirerende rusk måske kan vække dig op fra din flokdyriske konsensustrance og få dig til at se tingene fra nye vinkler.
 
 
FRIE ÅNDELIGE FÆLLESSKABER

Jeg vil lede dig ind i cirklen
Af den elskedes snu tyve,
Disse legesyge kongelige banditter -
Dem du i virkeligheden kan stole på for sand vejledning,
som kan hjælpe dig
I denne livets velsignede katastrofe.
Hafiz

Birds of the same feather, flock together, siger et gammelt Indisk ordsprog. Selvfølgelig kan man hente værdifuld viden til spirituel navigation udefra. For ind og ud er i virkeligheden kun hverdagsbrugbare koncepter. Den, der bærer en længsel efter frihed i sit hjerte, vil via en form for resonans tiltrække hjerter, der synger den samme melodi. Sådan opstår sande spirituelle fællesskaber out of the blue.

Du vil ikke lære nogen hemmelighed, før du kender venskab
Hafez

Jeg har talt med mange, som har følt sig meget ensomme efter en pludselig åndelig opvågnen. Alle deres gamle venner siger dem ikke noget mere. Hvad der før var interessant at tale om og like på Facebook, virker nu som en illusion uden dybde. Langsomt dør venskaberne ud og man føler sig i et vacuum.
 
Man kan endvidere føle sig forkert og drænet for energi i selskab med mennesker, som endnu ikke har fået sat strøm til frontallaperne. De vil kigge på dig med Hr og Fru Hakkebøfs misbilligende, kanøflende og uforstående øjne. Deres blik er farligt for den ny spire i dit hjerte, for lige pludselig ser du skopofilisk og disinkarneret på dig selv udefra med deres ukærlige øjne.  For hvad bonden ikke kender, det spiser han ikke, og du ender som bræk på hans tallerken. Et dømmende blik fremmedgør os og smider os ud af vores hjem, vores krop.
At være fjernsanseligt dissocieret frem for at være nærsanseligt forankret i kroppen bremser det meditative flow.
 
Hafiz har her det bedste råd:

Løb min kære ven!
Løb fra alt som ikke styrker dine kostbare spirende vinger.
Løb som bare helvede fra alle dem,
der vil stikke en kniv i din hellige
vision af dit smukke hjerte

Ret tid - ret sted - rette mennesker - (Sufiordsprog)
Fortvivl imidlertid ikke! På de mest forunderlige måder finder man nye venner. En venter ved et busstoppested i morgen, og du vil intuitivt genkende vedkommende. Andre vil lede efter dig og genkende dig, før du genkender dem. Du har tiltrukket dem uden, at du selv ved det. Jeg blev kontaktet af en person jeg havde kørt 20 minutter i bybus med i Polen. Jeg havde måske haft øjenkontakt med vedkommende i lidt over et sekund. I dag er vi venner.

Dit hjerte og mit hjerte er meget gamle venner
Hafez

I sådanne spontant opstående og organiske fællesskaber vil der selvfølgelig også være nogle hjerter, der er visere end andre. Disse vise hjerter giver glad deres visdom til de mere usikre hjerter, og det uden at der behøver at være et autoritært ego, der tager ejerskab. I et sådant fælleskab af frie fugle kan der udveksles en form for spirituel open source technology uden, at der kommer penge og magtregler ind i billedet.

Og vigtigst af alt: Et sådant fælleskabs energetiske fællesnævner er ikke forankret i social imitation, men i en total accept af og respekt for, at hver enkelt menneskes vej er absolut enestående. Den spirituelle intimitet, der kan opstå på kryds og tværs i sådanne fælleskaber, er på en og samme gang både 'grænseoverskridende' intim og upersonlig. For her mødes vi på grænsen mellem individualitet og det der binder os sammen i et fælles liv.

Når du elsker, er der hverken én eller mange: der er kun kærlighed.
Jiddu Krishnamurthi

DU ER VEJEN SANDHEDEN OG LIVET!
Det skulle nu stå fast, at min pointe er, at du kan bruge betalte direktiver top down udefra til at høste kostbare fejltageser.
 
For din vej tilbage til din kilde er så unik, at den umuligt kan rummes i et system. Er du parat til at lytte til din indre spinkle stemme, når den siger til dig, at du lige nu skal gå til venstre i stedet for til højre?
 
Du er selv clairvoyant ... du er selv guru ... her og nu ... hvis du tør begå fejl, hvor det i virkeligheden var dit eget ego, der spilllede dig et puds. Hvis du hele tiden forsøger at spille helgen, så lærer du intet:

Men Gud morer sig stadig over,
at du engang prøvede at blive en Helgen.
Hafez

Og med denne Selv-tillid rodfæstet som en svulmende følelse i dit bryst, kan du gå til alverdens guruer og clairvoiante for at hente inspiration.
 
Jeg har selv været på farten i jagt efter en åndelig erstatsningsfar. Min rejse førte mig bl.a. til Indien, hvor jeg har boet i adskillige år. Her mødte jeg mange fantastiske og mindre fantastiske åndelige mennesker.

En skilte sig imidlertid radikalt ud.
 
Hans navn er Papaji. Der var ingen penge og åndelig undertrykkelse omkring ham. Han sagde til mig:

Lyt ikke til nogen!
Lyt ikke engang til mig!

Lyt kun til din egen atman (sjæl).Der er ingen lærer
der er ingen student
der er ingen lære
´der er intet at forståHvad jeg her siger til dig tager ikke tid
Hvis du er seriøs, behøver du blot at høre det én gang.

Jeg må tilstå jeg var ikke seriøs nok. Inspirationen fra Papaji blev imidlertid ved med at ringe som en lille smuk klokke et sted i min baghjerne.
 
 

Så hvad er det egentlig, jeg prøver at sige om Meditation? 

Vær med ligesindede i åbne venskaber. Lad dig inspirere.
 
Hvis du møder en, der er visere end dig, så bøj dig ærbødigt og lad dig inspirere. Gør denne visdom til din egen på helt din egen måde. Underlæg dig imidlertid aldrig. Betal ikke penge for åndelig visdom.
 

Du har allerede alle de nødvendige redskaber inde i dig selv. Brug dem, hvis du tør!
 

Den jæger, der jager sig selv, jager alene. Han træder stier, han ikke engang selv kender, for at komme på skudhold af sit bytte.
 
Meditation er ikke wellness. Det er wellness hinsides wellness. Set herfra er alt kærlighed.
 
Kun den, der besidder radikalitet, kan leve et liv i lyksalig lidelse.
 

I det simple er vi alle lige streg gyldige.
 
 

Hvad der ligger skjult i det simple


It requires a very unusual mind to undertake the analysis of the obvious
Alfred North Whitehead

Uanset hvor knudrede og komplicerede mine forsøg på at skrive Meditation.dk indimellem ser ud, så tager de faktisk afsæt i trivielle banaliteter, som de fleste af os allerede kender alt for godt i forvejen.
 

Ting, der er for banale, selvindlysende eller åbenlyse, har det imidlertid med at forsvinde på samme måde som et vækkeurs tikken. Det er netop disse forsvindende og små ting, jeg er mest interesseret i.

All are seing God always. But they don't know it.
Ramana Maharshi

Den usynlige tråd
Der var engang i det gamle Indien en Konge som pludselig og uventet blev vred på sin førsteminister.

Kongen dømte ministeren til en livslang indespærring allerøverst i et højt tårn. 
Tårnet var 20 meter højt, og der var ingen mulighed for at undslippe.

Ministeren havde imidlertid en trofast og intelligent kone. En nat gik hun hen til tårnet hvor hendes kære mand var indespærret. Her bandt hun en 20 meter, næsten usynlig tråd lavet af edderkoppetråd fast i bagbenet på en bille. I enden af edderkoppetråden bandt hun den tyndeste silketråd hun kunne finde i riget. Igen var længden 20 meter. I enden af silketråden bandt hun nu en snor og i enden af snoren bandt hun et solidt reb.
 
Derefter smurte hun honning på billens følehorn og placerede den på tårnet.
Billen, som hele tiden kunne lugte den liflige honning kravlede støt op til tårnets top i håbet om at finde honningen. Da den nåede toppen af tårnet greb ministeren billen.
 
Han havde nu i sin hånd en usynlig tråd.
Ved hjælp af den usynlige tråd fik han trukket silketråden op og ved hjælp af silketråden snoren og ved hjælp af snoren rebet. Ved hjælp af rebet kunne han nu klatre ud af ego-tårnet. Og han levede lykkeligt i frihed til sine dages ende sammen med sin guddommeligt trofaste hustru.
 
Som alle eventyr og især dem fra Indien er der en dyb mening bag. Kongen er dit gamle ego-jeg. Ministeren i fri og lykkelig kærlighed er din sjæls sommerfugl.

Hvad betyder den usynlige tråd? Find den selv og fortæl dig selv.

Alt er forbundet med alt

Learn to see. Realize that everything is connected to everything else.
Leonardo Da Vinci

Hvad enten vi opfatter det religiøst i form af Gud eller ej, så er alt forbundet med alt.  
Den trofaste hustru er Gud eller Den store Helhed som vi altid er en del af.
 
Lige nu i dette øjeblik holder du som ministeren frihedstråden i din hånd.

Frihedstråden er en simpel mikrofølelse ...  følelsen af at være forbundet med omgivelserne, med din krop, med din familie, venner, mennesker, ja hele jorden og universet.

Jeg drister mig til at sige at uden denne simple følelse i din krops indre mørke, så er livet uden retning og mening.
 
Men frihedstråden næsten usynlig og du er på udkig efter et eller andet stort der skal frelse dig ud af dit livs indespærring i egotårnet. Hvor tit har vi ikke smidt den væk i jagten på hvad vi troede var friheden.
 
Tråden ovenfra
Så derfor gør vi som den arrogante edderkop i en lille historie af Sophus Claussen: Edderkoppen bider en tilsyneladende ubrugelig tråd over.
Efter edderkoppens skæbnesvangre bid kollapser hele det smukt opbyggede net; for tråden ovenfra var den tråd edderkoppen i sin tid var kommet fra og som holdt hele nettet oppe. Det er Tråden ovenfra edderkoppen har bidt over - tråden der forbinder os til den uendelige helhed .
 
Oversat til vores hverdagsliv betyder det at vi hele hele tiden har friheden i os. Den er næsten usynligt til stede som et lille punkt i vort hjerte. . Vejen ud/ind til friheden gemt i det uendeligt små. Men den er let at overse i jagten på oplevelser - så vi bider livstråden over eller smider den væk i stedet for at hale det frelsende reb ind.
 
Den spinkle lille livstråd er vejen til hjertets kærlighedskim. Det lille kærlighedskim er friheden. Det var altid fri. Du var alstid fri. Det gælder bare om at genkalde det ... og leve det. Når du mærker denne lille følelse af frihed, fører dine veje ikke længere mod et mål. For du er selv målet og alle de veje du går er som floder, overflod fra din egen kerne.
 
Ved når som helst vi husker, hvad Gurdijeff kalder, constant self remembrance, hvad Nisargadatta Maharaj betegner som at dvæle i I am, at fejre det lille næsten usynlige kærlighedskim i vort hjerte, bærer vi brænde til det lille tændstikbål der en dag vil brænde alle vore mure ned.


Den Indiske Tigger
Et gammelt Indisk eventyr beretter om en tigger, der hele sit liv sad på en guldskat uden at vide det. Først da han blev begravet under den flise, han havde siddet på hele sit miserable liv, blev guldskatten fundet.
Jagten på det sublime begynder med det første spadestik ind i det selvindlysende banale og det tilsyneladende værdiløse.
 
At vide og mærke Livets Lysende Mørke Urgrund er målet for denne jagt. 
 
Diamanthandleren og tyven

Et andet indisk folkeeventyr fortæller om, hvorledes en berømt tyv og en diamanthandler mødtes på en længere togrejse. Tyven havde omhyggeligt udspioneret diamanthandleren og havde nu bestilt en reservation i samme sovevognskupe som diamanthandleren. Denne historie fik
jeg fortalt af en lokal butiksindehaver i Main Bazar, mens vi sad på plasticskamler under et banyantræ i solnedgang og sippede til masala chai. Som alle gode vandreeventyr var denne fortælling fra oldtiden nu tilpasset et Indien, der af den engelske kolonimagt var blevet til en af verdens største tognationer... Men tilbage til historien... Diamanthandleren genkendte efter et par timers rejse den berømte tyv og frygtede nu for den kommende nat.
 
Da natten faldt på og diamanthandleren ikke længere kunne modstå søvnen, godt hjulpet på vej af en
masala chai med sovemiddel i, begyndte mestertyven at lede efter diamant-handlerens diamanter. Tyven ledte hele natten, men fandt til sin store overraskelse ikke diamanterne. Da de to rejsefæller næste dag var ved at nærme sig enden på turen, tog mestertyven mod til sig og spurgte diamanthandleren:
 
Hvorledes lykkedes det dig for dig at skjule diamanterne for mig? Det er aldrig før sket for mig, at jeg ikke var i stand til at finde, hvad jeg søgte efter. Min professionelle ære som mestertyv har lidt et alvorligt knæk.
Diamanthandleren svarede: Jeg genkendte dig som den berømte tyv. Derfor skjulte jeg posen med diamanter i din egen lomme.
 
Opmærksomhedens kropslige liv er som diamanterne i tyvens lomme. Vi lever i vor opmærkede krop hvert eneste øjeblik, men det åbenbarer sig paradoksalt nok så tæt på os, at vi ikke rigtig er bevidste om det og derfor ikke værd-sætter det. Oftest er disse evige autonome kropslige gentagelser som f.eks. hjerteslag, åndedræt, falde i søvn, vågne osv, små begivenheder.  
 
Ikke desto mindre gemmer der sig i kroppens nærsanseligt opmærkede mikroliv en vidunderlig nøgle til frihed. Her kommer overskriften på den første af de vidunderlige hemmeligheder fra mit eget banale lommefilosofiske observatorium. Det er, at jeg ved at blive bevidst og opmærksom på mit nærsansede hverdagsliv, skjult af gentagelsens sløvende effekt og af mangel på erkendende afstand, vil kunne forvandle mit ligegyldige liv til lige gyldighed.

If you can spend a perfectly useless afternoon
in a perfect useless manner, you have learned to live.
Lin Yutang

Nøglen til at vide, mærke og være det uendeligt store ligger gemt og glemt i det uendeligt lige-gyldige. At leve Meditation er opmærksomt og bevidst at opdage og derefter leve, både det evigt gentagende og dermed evigt konstante og det, som er alt for tæt på til at forstå.

Det betydningsfulde mikroliv

Opnå storhed i småting... I universet udgøres store handlinger af små.
Tao teh King, Lao Tzu - 63

Hver eneste lille handling vi foretager, sætter imidlertid et spor i vores hjerne. 
Alle vort livs mikroøjeblikke skaber som små dråber tilsammen vor livsbølges retning. Hvis vi sammentæller al den tid i de små øjeblikke, hvor vi lavede overspringshandlinger, så bliver det i et voksent liv faktisk til flere år! Hvis vi i stedet i al den tid i stedet havde givet opmærksom meditativ plads til en ærlig sansning af vores krop, så ville vores hjerne rent anatomisk se anderledes ud!
 
Hvert eneste sekund i vort liv tæller med. I hvert eneste nu kan du sjæleligt set bevæge dig i to retninger: enten kommer du tættere på dig selv, eller også kommer du længere væk.
 

Ikke blot vort eget indre kropsligt opmærkede mikroliv, men også det vi mærker i kontakten med det, der ligger lige uden for vor huds grænser, spiller en grundliggende, men næsten ubevidst rolle i vort liv. Er du lige nu bevidst om fornemmelsen af dit tøjs møde med din hud eller fornemmelsen af at have hår på hovedet? Prøv næste gang du er ude på en gåtur at stoppe op og stirre ned i jorden foran dig. Der er guldskatten. Den består af millioner af småsten. Det er den evighed du dagligt træder på.
 
Det er først, når det larmende køleskab pludselig stopper, at vi bliver klar over, at vi faktisk har hørt det hele tiden. Hvis urgrunden forsvandt i blot et sekund, så ville den ryste alle med et overdøvende brøl af realitet, der omgående ville relativere vort normale liv og gøre det til en illusion.
  
Kun den, der bevidst sanser mikrolivet i og omkring sig, kan leve i og ud af den Lysende Mørke Urgrund.
  
Ofte opdager vi først, hvor kostbart det er at leve, når det er for sent. Mennesket er en tigger på en guldskat, der i bogstaveligste forstand først blev rig i livet efter døden. 
Jeg er en desperat søgende mestertyv med en pose diamanter i lommen, når jeg ikke aha-lever mit indre champagneboblende mikroliv. Meister Eckhart siger, at denne uvidenhed er den eneste urgrundsliggende forskel på en flue og en helgen.
 
Set i dette perspektiv er jagten på urgrunden ikke en proces, men en pludselig genopdagelse, et a-ha! - netop for de, som ikke higer og søger i gamle bøger.  
  
Kun den jæger, der ingen-ting jager, finder, hvad han søger.
 
Opdagelsen af at de diamanter, man så inderligt havde begæret, hele tiden lå i ens egen lomme kalder på befriende latter: Var det virkelig så simpelt? Guldskatten var her jo hele tiden, overset, gemt og glemt i vort nærlivs slumrende skumringslandskaber. 

Derfor kalder Kabir os for nogle underlige fisk, der svømmer rundt i havet og længes efter vand.
  
Den Levende Lysende Mørke og Brølende Urgrund
Og hvad er det så vi finder her, når vi forlader alle metaforerne? At erfare DET kræver et større perspektiv, som kun kan findes ved at forlade det, vi antager som vor virkelighed.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Når vi kommer tilbage efter denne erfaring, må vi igen iklæde os ord og billeder, men hvilke?
 
Når jeg har set og mærket brølet af det reelle - hvilke kilder skal jeg da bagefter citere? Citater fra Filosoffer, videnskabsmænd eller New Age guruer kan aldrig erstatte de fejlbarlige, men friske ord fra
min egen indre kilde.
 
Ord fra min kilde kan imidlertid ikke stille din tørst. De kan i bedste fald få dig til at længes - længes efter at finde tilbage til din egen kilde. For enhver bør drikke vand fra sin egen kilde og herefter have mod til at tale og handle sine egne ord. 
     
Det betyder ikke, at vi er alene. Hvis vi hver især følger vor
egen individuelle livskildes snoede løb til dens udspring, vil vi en dag mødes på den Lysende Mørke Urgrunds skrænter.
 
Denne dag er også nu.
 

 

Meditativ kvanteshamanisme


De fleste af de tanker der bringes i spil i disse afsnit er velkendte byggesten
i hver deres videnskabelige og/eller filosofiske arkitektur.  På den måde er der intet nyt under solen....
 
Spørgsmålet er imidlertid om disse banale byggesten kan samles i en ny tempelarkitektur, hvor det moderne mediterende menneske kan blive inspireret til at erkende sig selv i nye selvfortællinger, hvor religiøse oplevelser ikke behøver at kæmpe den traditionelle kamp mod fornuften.
 
For den frie tænker er der ingen forpligtende religiøse lovtekster. Der er derimod masser af inspiration at hente - lige fra Det Nye Testamente til Upanishaderne til
moderne kvantefysisk kosmologi.
 
Jeg var til et foredrag med kvantefysikeren
Holger Bech Nielsen
. Selv om jeg ikke forstod alt hvad den ekstatiske kvanteshaman manede frem på tavlen, slog det mig i hvor høj grad der var metaforisk muskuløsitet i hans ord. Jeg oplevede ham som en ren hyldestdigter der uvidende lovpriste den tilstand af lyksalig tom fylde det er muligt at opleve i meditative øjeblikke.
  
Under denne sublime seance begyndte mine meditative selvfortællinger at danse med tidløse fotoner, der, lystigt dirigeret af Bech Nielsens ekstatiske armsving, fløj
gennem mikrokosmiske ormehuller i evig pendulfart mellem fortid, nutid og fremtid.

I dybe meditative glimt er det ikke usædvanligt at opleve, hvad jeg nu med hjælp fra min nye kosmolog kunne betegne som tidsophævende retrokausalitet.
 
Min familiekarmiske
bedstemors arvesyndigt formanende pegefinger faldt, sammen med flere andre kausale fortællingsvirkeligheder, som en af brændstof tømt raketdel tilbage til Newtons Univers.
For her stod nu denne eksalterede kosmolog og fremtryllede ormehuller hvor Meditation på nye fantasibevingede selvfortællinger nu kunne flyve.  
 
Hinduernes og Buddhisternes forestillinger om denne verdens lidelser, hvor kun udfrielse fra genfødslernes trældom var endemålet fik dødsstødet med kvantepræstens forkyndelse af mirakler i form af afskudte partikler der gennem rejse i tidsophævende ormehuller ramte sig selv på vej ud og derfor slet ikke fløj ind i de ormehuller der gjorde at de ramte sig selv.
Det her var bedre end en Marx Brothers film og samtidig lige så kortsluttende for det ellers evigt dominerende intellekt som et
Zen-koan.
Med eller uden Holger Bech Nielsens velsignelse oplevede jeg, da fotonen under hans kyndige kvantekast ramte sig selv, en ægte
Satori.

Jeg er ham evigt taknemmelig...
 
En ny fortælling begyndte at forme sig.
 
I hjernens bevidsthedsunivers, der krummer sig ind i sig selv i en galaktisk ophævelse af tid og rum, på vej mod den uerkendte urgrunds genfødende tunnelcentrum, står vi som lysende stjerner, hvorigennem universet ser sig selv og ler... ja faktisk er det ved at dø af grin.

 
 
Og det er kun min lille fortælling... Den er med Wittgensteins
begreb, tilstrækkelig sandt (true enough), tilstrækkelig sand ... for mig ... her i rummet ... nu.
 
I denne fortælling er intellektet ikke en fjende - ej heller en mester - kun en god tjener der sokratisk har overvundet sig selv ved hjælp af sig selv.
 

Og måske opdager jeg i morgen - vejledt af mit tjenende intellekt - at min fortælling ikke var tilstrækkelig sand. Måske havde jeg glemt et vigtigt kapitel i Biblen, Upanishaderne eller Koranen.... Eller måske kom du Kære læser og trak mine pludrende fortællinger ud af sparkedragten.
  
Men det betyder faktisk ikke så meget. Ingen tro eller tvivlsdrama i mit univers...
For mine fortællinger er kun biprodukter. Der er ingen krukke med guld for enden af mine religioners fortællingsregnbue. Alle mine meditative fortællinger blegner nemlig i lyset af den fænomenologisk mystiske oplevelse der skabte dem: nemlig den gysende ærefrygt over den i introspektion voksende videns endnu mere ekspanderende ikke-viden:

Når opmærksomheden vendes mod sig selv, er der en fornemmelse af ikke-viden.
Når den vendes ud, skabes det der kan vides.
Nisargadatta Maharaj

Den samme gysende ærefrygt kan opleves en stjerneklar nat hvor du kigger op på himlens galakser.  Det er sådan jeg forestiller mig at Einstein fik inspiration til følgende citat:

The most beautiful thing we can experience is the mysterious.
It is the source of all true art and all science.
He to whom this emotion is a stranger,
who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe,
is as good as dead: his eyes are closed
Albert Einstein

۞
 

Intellektuel forståelse er et vidunderligt biprodukt

 
Hvis du har læst der foregående afsnit vil du vide at alt hvad der er skrevet her på
www.Meditation.dk  kun tjener ét formål: nemlig at være en form for spirituel underholdning.
 
Det er IKKE nødvendigt at have en intellektuel forståelse for
at blive Mediteret.
Det er som den Indiske vismand
Papaji
sagde:

Der er intet at forstå...

Meditation.dk er imidlertid henvendt til den som ønsker at forstå, hvorfor der ikke er noget at forstå. Sokrates siger jo netop at han ved, at han intet ved.
Når ord ved at de ingenting ved, bliver de til vidunderlige tjenere i dit hus.

Når ord tror de ved, er du tjener for en bydreng.

Meditation kræver ingen forudgående forståelse. Anlægget til Meditation er en naturlig, endogent genetisk indpakket gave der blot venter på en dag at  blive pakket ud af dig! ... Denne dag er din åndelige  fødselsdag...
 
Alt hvad du behøver at gøre er at trække i gavesløjfen. Herefter vil de ressesive medigener der har sovet tornerosesøvn side om side med flere andre vidunderlige evner i din kvantebiologiske bevidstheds uendelige rum vågne til live.

Når du vækker en person der ligger og sover behøver du ikke at læse en afhandling op for ham først. (Det er en bedre strategi ved sengetid) Kun en let berøring er nødvendig for at vedkommende vågner.

Lys tændes ved lys

Og bagefter spørger du forundret, med store pupiller i morgenlyset:
Hvordan gik det til?
 

Og således begyndte Meditation.dk....

۞

De blinde munke undersøger elefanten

De blinde munke er i denne historie dybt uenige om, hvad det er for
et dyr de undersøger. Historien fortæller os, at virkeligheden altid er større
end dem, der undersøger den. Det gælder for
videnskabsmænd såvel
som for mig
.Feed back modtages gerne: gunnars@mail.com
 

 


 


 

s