Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

 

 
Meditationsteknikker

Enkle begyndermeditationer
Mantrameditation
Hvem er jeg
Åndedrætsteknikker
Meditation med åbne øjne
'Øje til øje' Meditation
 Healing
Integral smertemeditation
Musikmeditation
MeditationsløbHealing


If the doors of perception were cleansed,
everything would appear to man as it is, infinite.
William Blake

Healing og shamanisme
Healing er en shamanistisk kunstart der med stor sandsynlighed går tilbage til hulemaleriernes tid.
Men blændet af vor tids lille 300årige oplysningsglimt og beruset af udsigten fra reagensglasvidenskabens og medicinalindustriens babelstårne, har vi ofte kun den bedrevidendes smil til overs for shamanernes æonisk akkumulerede viden. Der er dog inden for den nye tværfaglige videnskab ved at opstå en fornyet respekt og interesse for den shamanistiske visdom.
 
Healing og Meditation
Healing og Meditation er Guds to hænder. Jo mere healing opløser blokeringer i kroppens indre energikanaler, des mere vil Meditation fra at være en praksis, en øvelse, forvandles til at blive en spontan proces.
Healing forvandler dig fra at være den der Mediterer til at blive den der bliver Mediteret. At være i en tilstand af Meditation er netop som William Blake påpeger, at se alt som en del af uendeligheden.
 
Heal dig selv ved at heale andre
Healing er en
proces der sker simultant både i den der healer og den der får healing. At heale et andet menneske er derfor at en af de bedste måder at heale sig sig på.
  

Opmærksomhed og berøring
Den største gave man kan give et andet menneske er sin fulde opmærksomhed. Det i sig selv er den smukkeste healing der måske findes. Healing er virksom kærlighed. Ofte kan healing finde sted udelukkende i kraft af at du opmærksomt med dit hjerte lytter lytter til et andet menneskes sorger.
Men kroppen forstår ikke altid sprog. Det er kun en smal båndbredde i den menneskelige bevidsthedsregnbue der kommunikerer via ord. Kroppen forstår langt bedre en berøring. Kommunikation via  berøringer går langt tilbage i vores artshistorie, helt tilbage til vores dyriske fortid. En hvilken som helst berøring der er er givet i den rette hensigt, vil i løbet af et splitsekund stimulere og aktivere livslysten og immunforsvaret hos den der modtager berøringen.
Så enkel er den grundliggende kraft i healing.
 
Er denne berøring ledsaget af en Meditativt forstærket opmærksomhed hos både giver og modtager, vil den helsebringende virkning være meget større.
Hvis du har en lille infektion i f.eks. din finger vil antallet af hvide blodlegemer der angriber bakterierne øges hvis du retter din opmærksomhed mod fingeren.


En healer fra
Ju|'hoansi-folket - en stamme af buskmænd i Botswana

Ovenstående illustration af buskmændenes healingsritual viser tydeligt hvad healerens foretrukne kirurgiske instrument er og var: nemlig hænderne.
 
HEALENDE HÆNDER
Fra shamanernes til Jesu helbredelser står håndspålæggelse i centrum. Hændernes funktion som de unikke arbejdsredskaber der for alvor gav os et evolutionært forspring går hånd i hånd med hændernes kommunikative egenskaber. Hændernes symbolske tegnsprog var sammen med ansigtsmimik, forudsætningen for sprogets udvikling. Selv i vor verbale verden er hænderne stadig i stand til signalere kraftulde meddelelser. Disse tegns stammemæssige forankring er tydelig i de for organiserede banders vigtige ritualiserede håndtegn.
Den udstrakte, åbne hånd på illustrationen, som i øvrigt ikke tilfældigt er taget fra et kristent webside, rækker imidlertid videre end til stammefællesskaber. Den rækker hen over tusinder af år og kulturer ud til det enkelte menneske. Den udstrakte åbne hånds sprog hører til en af de mest universelt forståede håndtegn i verden. Selv i Indien som er et af de få steder i verden der på grund af kastekulturen ikke dyrker dette håndtegn, er den udstrakte hånds symbolik umiddelbart forståelig. Den udstrakte og åbne hånd viser vort indre stenaldermenneske at der ingen fare er: der er ingen våben i hånden.
Et menneskes største hjælpere er dets to anatomisk set unikke hænder. En udefra udstrakt hånd betyder at denne kraft er forøget med den hjælp et andet menneske kan tilbyde. Denne udefra kommende håndsrækning er grundlaget for healing.
 
Hænder er  antenner
Hænder er ud over de ovennævnte egenskaber, også kraftfulde antenner for både indadgående og udadgående 'energi'. I den gamle kinesisk taoistiske kultur blev denne livsenergi kaldt for Chi. Men hvad er nu denne Chi-energi'? Selv om den bliver udførligt beskrevet i afsnittet om følesansmeditation, er den endnu ikke videnskabeligt verificeret.
 
Nedenstående video viser en Javanesisk chi-healers utrolige evner - evner du også kan kalde frem ved hjælp af Meditation.  Filmen viser også hvorfor det ofte er så svært for videnskaben at måle og veje disse fænomener.

 

Meditationsøvelse i at oplade hænderne med chi-energi
Men i stedet for at vente på at videnskaben får dokumenteret denne energi så den kan fortælle os om Chi eksisterer eller ej, foreslår jeg en rask lille meditativ energiøvelse i vort eget indre laboratorium. Dette forsøg kan hjælpe med til at forstå hændernes unikke energetiske og healende kvaliteter.

● Sid behageligt med lukkede øjne og mærk din indre krop. Træk vejret dybt et par gange og lad derefter
   den dybe vejrtrækning fortsætte af sig selv.
 

● Ret efter nogle minutter din opmærksomhed mod dine hænder. Føl, mærk 'energien' i 
  dine håndflader med din indre opmærksomhedsradar. Sid således i ca. 2 minutter.
 
● Ryst nu dine hænder som om der sidder et stykke tyggegummi på fingrene som du ønsker at komme af 
   med. Ryst dem en ad gangen i fuld opmærksomhed og med åbne øjne.
 
● Tillad nu, med lukkede øjne, dine hænder at komme op foran dig så de er ca. 20 cm
   ud fra dit bryst med håndfladerne rettet ind mod dig. Når hænderne er i en position der føles rigtig,
   låser du dem i denne position, mens du mærker dem med din indre opmærksomhed i ca. 2 min.

● Lad langsomt dine øjne åbnes på klem så dine hænder dukker frem i dit
  synsfelt. Se uden at se - se med et defokuseret blik på dine hænder og det rum der
  omgiver dem. Når du således ser uden at se med halvt lukkede øjne, går din opmærksomhedsenergi
  både ind og ud på samme tid.
 
● Bliv siddende således i fuld opmærksomhed så længe det føles rigtigt.
 
I det indre laboratorium produceres ingen 100 procent reproducerbare samlebåndsresultater.
Men sandsynligheden for at du under dette lille meditative eksperiment har følt en form for øget fornemmelse af tyngde, varme, kulde eller kildren skulle bestemt være til stede. Jeg beklager at jeg ikke kan tilbyde nogle mere præcist dækkende ord til at beskrive de sensationer du sikkert har følt, men vores sprog er simpelthen ikke indrettet til at beskrive fænomener i den indre krops hemmelige sanseunivers.
I afsnittet om kroppens indre energiunivers kaldes denne energi for mørk energi. 

Menneskets opmærksomhedsstyrede biofeedback mekanismer
Hvad kan vi nu lære af denne øvelse? Det første princip jeg vil fremdrage, er at den indre Chi-energi vokser når den udsættes for opmærksomhed. Den lille ovenstående øvelse så at sige oplader dine hænder med chi-energi. Denne opladning skyldes at menneskets nervesystem er et bevidstheds- og opmærksomhedsstyret biofeedbacksystem.

Din opmærksomhed vil, hvis du vel og mærke kan slukke for din indre tanketante, numerisk forstærke alle de kropssignaler der befinder sig inden for dens fokuspunkt.
Du kan forholdsvist enkelt teste denne påstand i dit eget indre laboratorium ved hjælp af følgende lille øvelse, der kræver at du har et lille stykke chokolade eller noget andet lækkert spiseligt ved hånden.

● Tag en bid af chokoladen mens du læser avis.
● Tag en bid af chokoladen, mens du med lukkede øjne retter din indre opmærksomhed mod 
   sanseindtrykkene i din mund.

Hvilken bid smagte nu bedst? Hvis du synes den første bid smagte bedst, kan jeg kun sige at du højst sandsynlig ved en fejltagelse er havnet på den forkerte webside. Hvis derimod den anden bid smagte bedst, vil du sikkert kunne finde flere interessante informationer på Meditation.dk

Hvis sansefeedbacket følger et 'normalt' forløb vil det fade ud som vist i nedenstående illustration. Når sanseindtrykket er fadet ud, fortsætter opmærksomheden som en abe, der springer fra gren til gren, med at interessere sig for noget nyt. I vore dage er den bevidste kultivering af den indre opmærksomhed så ringe at fordybelse, eller måske rettere 'fordybdelse', i en enkelt ting er erstattet af en rastløs zapperkultur der blot selvforstærkende tømmer os for den chi-energi, der her i en anden kontekst er blevet kaldt for henholdsvis soma- og serotonin/dopamin-energi.


Klik på billedet hvis du vil høre det  tilhørende lydeksempel.

I intens opmærksomhed bliver sansesignalet derimod som en hund der aktivt jagter sin egen hale i et stigende tempo.  Dette feedback forstærker hele tiden sig selv og vil, hvis det får lov til at passe sig selv, vokse eksponentielt på samme måde som en mikrofon der hyler, fordi den er kommet for tæt på en højttaler:


Klik på billedet hvis du vil høre det  tilhørende lydeksempel.

Illustrationen gengiver billedligt den tilstand i Meditation hvor din opmærksomhed er gået i selvsving med f.eks. dine hænder. Du kan faktisk forsvinde ind i en trance hvis du i den lille ovenstående meditationsøvelse mærker dine hænder med tilstrækkelig intens opmærksomhed.
Der vil komme et point of no return hvor processen bliver spontant selvforstærkende uden at du behøver at gøre noget. I denne tilstand kan du faktisk opleve at dine hænder begynder at føles om som de brænder. Det skyldes at de er opladede til bristepunktet med chi-energi.
 
Den brændende Niom
I
Ju|'hoansi-folkets healingsunivers er der bygget en hel videnskab op omkring hvorledes man tackler denne brændende varme, kaldet Niom.


Taget fra bogen Healing makes our heart happy Et must read for alle der beskæftiger sig med healing!

Den unge mand i midten af billedet er en San-healer fra Ju|'hoansi folket. Han er under oplæring og kæmper her for at kontrollere den brændende Niom hjulpet af sine hjælpere der støtter og masserer ham.
I den indiske kultur ses denne brændende energi mest beskrevet i forbindelse med kundaliniernergien.
I den nedenstående illustration ser man tre personer der 'udstråler' denne kundalini-ild.


Hampi - Karnataka, Indien

Du kan læse mere om denne proces i afsnittet om Den mirakuløse fraktale bevidsthed, især i kapitlet Det fraktale feedback i den meditative introspektion.

Du kan selv vælge hvad du vil rette din opmærksomhed mod
Et vigtigt kendetegn for denne chi-energi er at dens udfoldelsespunkt følger den indre opmærksomhedsradars fokuspunkt.
Opmærksomhed er virksom kærlighed. Det vil sige at overalt hvor du vælger at 'placere' din opmærksomhed i din indre krop vil energien vokse på samme måde som du puster til en ild. Du kunne altså i princippet oplade en hvilken som helst del af din krop med chi-energi.
Men vore hænder er et af kroppens lettest opladelige energiflader.
 
Hjernens forskelsbehandling af de enkelte dele af kroppen
At det netop ser ud til at være hænderne der reagerer stærkest på den indre opmærksomheds lyskegle giver god mening i lyset af de indledende beskrivelser af hændernes magiske univers.
En lidt mere videnskabelig forklaring kan findes i illustration til venstre der viser hjernens sensoriske prioritet af vore kropsdele. I illustrationen vises kropsdelenes størrelse set ud fra hjernens synspunkt. Hænderne er i denne model meget store hvilket altså viser, at der er sat en forholdsmæssig stor processorkraft af til hjernens sansning af hænderne. Med udgangspunkt i illustrationen kan ansigtet også udpeges som et kraftfuldt opmærksomhedsområde. Ansigtet, med centrum i området mellem næsen og overlæben, kan således også bruges til at skabe et meditativt biofeedback. 

Point of no return og healing
Opsamlende kan vi konkludere at der i meditativ healing er et point of no return hvor energien af sig selv vokser selvforstærkende frem for at fade ud. Jo tættere energien er på dette punkt des mere vil chi-energien være i stand til at kunne heale.

Et menneskes evne til at nå til dette energetiske selvsving i nervesystemet afhænger ud over basal sundhed grundliggende af to ting: nemlig kvaliteten og styrken af ens opmærksomhed og muligheden for en blokeringsfri energipassage i ens nervesystem. Begge disse faktorer påvirkes og kultiveres af Meditation.

At kultivere evnen til udelt intens opmærksomhed
Alle former for Meditation vil kultivere evnen til opmærksomhed radikalt. Så mit råd vil være at gøre hele dit liv til én lang perlekæde af Meditative øjeblikke. Det har virket for mig. Det vil også virke for dig.
 
Derudover er det vigtigt at være opmærksom på at opmærksomhed forsvinder der hvor livet er styret af vaner og rutiner. Så hvis dit liv består af hvad Kierkegaard forbandede som den evige gentagelse, så prøv at rette din opmærksomhed mod de små variationer i dine rutiner. Børst f.eks. dine tænder med venstre hånd hvis du er højrehåndet. Indbyg bittesmå, skæve og uforudsigelige dansetrin i din vandring ud af livets landevej.

Lad heller aldrig dit sammenlignende sind komme i vejen for at du i hvert eneste sekund af dit liv lader din opmærksomhedsflamme brænde på fuldt blus. Sindet kan f.eks. fortælle dig at den situation du er i lige nu, eller mødet med den person du har lige nu, ikke er så vigtigt som det der kommer i morgen. Således kan dit sind vænne dig til at være i en konstant tilstand af uopmærksomhed, mens du hele tiden venter på det ideelle fremtidige øjeblik hvor du vil folde hele din opmærksomhedskraft ud. Så uanset om det er din chef, din kæreste, et kæledyr eller en bums; så væn dig til altid at give din opmærksomhed fuldt ud.
 
Så lad altid din opmærksomhed være i en tilstand så tæt på point of no return som muligt. Denne tilstand vil tiltrække de situationer som du ønsker. For opmærksomheden er ikke et produkt af ideelle situationer. Ideelle situationer er et produkt af opmærksomhed.

BLOKERINGER I KROPPENS ENERGISTRØMME
I den taoistiske filosofi er der udviklet avancerede forståelsesrammer for chi-energiens bevægelser i kroppen. Jeg er ikke i stand til at afgøre om disse energistrømme alene flyder gennem det af den vestlige lægevidenskabs  dokumenterede nervesystem eller om kinesernes egne meridianbanefilosofi er den mest korrekte beskrivelsesmodel.


En Kinesisk Chi-gong healer på arbejde

Men at der eksisterer et hav af forskellige energistrømme i den indre krop, kan enhver der beskæftiger sig med Meditation og healing skrive under på.  Des mere denne energi er blokeret, des mindre liv vil der være i en person. Ofte er det egoets overdrevne kontrolmekanismer der skaber disse blokader i energiflowet. Disse blokeringer i livsenergiens frie flow kan ud over at de generelt hæmmer ens livsglæde, være med til at skabe sygdom i kroppen.
 
Muskler, frosset i konflikten mellem flugt og fornuft
En helt særlig type blokeringer af livsenergien skabes i vore muskler. Som ung gymnasielærer oplevede jeg en ny rektor der under sin tiltrædelsestale udførte en forunderlig dans. Rektoren nærmest sneg sig op på talerstolen så hovedet rakte et stykke ud over talerstolens kant. Mens hovedet venligt talte ud til forsamlingen, gav kroppen med regelmæssige intervaller nogle instinktive spjæt fra sig, der gjorde at fødderne tog et baglæns skridt ned af talerstolens lille trappe. Kroppen talte sit eget tydelige sprog og hvis det havde stået til den alene, var rektoren flygtet ud af lokalet. Men hovedet holdt tappert skansen idet hvert baglæns spjæt blev kompenseret med en modbevægelse så hovedet gled længere ud over talerstolen.
Hvis det indre stenaldermenneskes dyrehjerne føler sig truet, vil det som i tilfældet med den arme rektor, sende signaler til musklerne der gør dem rede til flugt eller kamp. I en moderne verdens komplicerede stressscenarier er flugt eller kamp  imidlertid ikke længere adækvate strategier . De adrenalindrevne muskelsignaler overskrives derfor af vores fornuftsbaserede neocortexiale hjerne.
Resultatet er at muskler ofte befinder sig i en permanent spændingstilstand der aldrig udløses. Spændte muskelgrupper blokerer energienstrømmenes frie bevægelighed og er således med til at fremmedgøre os over for vores egen livsenergi.   
 
Emotionelle sår i kroppens indre hukommelsesbibliotek
Kroppens indre univers er som et bibliotek der kun alt for sjældent besøges. Her er hjernen selvfølgelig centralbiblioteket, men også resten af kroppen, især maveregionen, indeholder millioner af hjerneceller. I disse indre cellulære arkiver gemmes hvert eneste øjeblik i vores liv. Grunden til at vi ikke på stående fod kan huske disse episoder er at vi mangler fremkaldervæsken. Hver glæde, hver smerte kan genafspilles med den rette udløsermekanisme.  Ofte vil smertefulde og traumatiske episoder her ligge som sten i floden af livsenergi.

Denne lagringsmekanisme kan anskues som et forældet og primitivt program der på et tidligere tidspunkt i vores evolutionære udviklingshistorie har hjulpet os med til at overleve. Man kunne kalde dette instinktivt betingede program: Brændt barn skyr ilden.  Denne form for urgammel erfaringsdannelse har imidlertid for længst overskredet sidste salgsdag og er blevet overhalet af det arthistoriske wonder of wonders: menneskets neocortexiale overlevelsesmaskine.  Problemet er imidlertid at det gamle program stadig er aktivt. Det sidder i vort styresystem og og skaber her usamtidighedskonflikter med vore højere udviklede livs-GPSsystemer.
Brændt barn burde således ikke sky ilden. Det burde frem for at indlagre firkantede forbud i form af traumer, lære at omgås ild på nye intelligente måder.
 
Fragmenteringen af kernepersonligheden
Disse negative hukommelsespunkter kan også anskues som følelsesmæssige infektioner der af vores åndelige immunforsvar er blevet indkapslede frem for at blive healede. En hvilken som helst indkapslet smerte vil uanset hvor lille den er, bidrage til en fragmentering af vores essens, af vores kernepersonlighed. Ethvert negativ følelse der bliver indkapslet vil samtidig stjæle en lille del af vores kernepersonlighed. Det er healingens fornemste opgave at generobre disse sovende dele af vores mangefacetterede regnbueessens, at bringe dem tilbage til og integrere dem i vores bevidste væren.
Healing er således anskues som en defragmenteringsproces der så at sige smelter de af traumet indefrosne dele af ens personlighed.
 
Healing opløser blokeringer - healing gør vores hjerter glade
Sammenhængen mellem livsenergi, healing og glæde kommer smukt til udryk i
Ju|'hoansi folkets udsagn: healing gør vores hjerter glade. Selve healingsprocessen vil først og fremmest rette sig mod disse blokeringer.
Her skaber de healende hænders varme en så stræk energistrøm at blokaden så at sige bryder sammen som et dige i højvande.

Healing via det fælles opmærksomhedsfelt
Den fysiske kontakt mellem healer og den der bliver healet skaber ydermere en bro der gør det muligt for for to individers opmærksomhed at smelte sammen til en langt større og mere kraftfuld opmærksomhed.
Denne potenserede fællesopmærksomhed gør sig også gældende i fællesmeditation og dens healende kvaliteter rækker langt ud over hvad der kan forklares med traditionel videnskab. Opmærksomhed har, alt efter dens styrke og kvalitet,  mirakuløse egenskaber der måske kun kan forklares med begreber inspireret fra kvantefysikken.

Fortsættes senere
 

I wanna heal I wanna feel what I thought was never real
Linkin Park


Mvh Gunnar Mühlmann