Hvad er Meditation

Meditationsteknikker

Meditationsmusik

Videnskabelige Links

 

   
Meditationsteknikker

Enkle begyndermeditationer
Mantrameditation
Hvem er jeg
Hvor er jeg
Åndedrætsteknikker
Meditation med åbne øjne
'Øje til øje' Meditation
  Meditativ pixellering
Healende hænder
Musikmeditation
Meditationsløb

Hvad der står i vejen for Meditation
Privatundervisning
i Meditation


 
 


 

MeditationsteknikkerMan has to seek God in error, forgetfulness and foolishness
Meister Eckhart - Doctor Ecstaticus

Meditation er et livsprojekt. Det tager hele dit liv og giver det tilbage til dig i en ny form. Jeg har ofte hos mig selv og andre oplevet utålmodighed. Denne utålmodighed gør ikke andet end at sætte vognen foran hesten. Kommer i denne sammenhæng til at tænke på Napoleons berømte ord:

Klæd mig langsomt på, for jeg har travlt!

Hvad er den bedste meditationsteknik? Det er at sidde årvågent med lukkede øjne og ingenting gøre. Jeg ved, at sådanne statements ikke sælger billetter, men det er jeg heller ikke interesseret i. For den, der sidder med det som  er  uden at gøre noget, end ikke bruge en meditationsteknik, vil alt blive givet i form af hårfine intutioner indefra:

Du behøver ikke at gøre noget. Bliv siddende ved dit bord og lyt.
Du behøver ikke engang at lytte, bare vent. Du behøver ikke engang vente,
blot lær at være stille, ubevægelig og alene. Og eksistensen vil komme af sig selv
og tilbyde sig for dig. Den har ikke noget valg, den vil rulle sig i ekstase for dine fødder.
Franz Kafka

Meditationsteknikker virker for en tid, hvorefter de bliver til forhindringer på vejen. Problemet er, at de er skabt af et jeg-sind, der ønsker at spiritualisere sig selv gennem forståelse og kontrol. Sindet elsker forestillinger som den, at man kan arbejde med sig selv.  
 
Sindet kan lige så lidt blive spirituelt, som en larve kan blive til en sommerfugl.
Pointen er, at larven helt ned på celleplanet dør i den proces hvor sommerfuglen udfoldes.
 
Ikke en enste larvecelle får æren af og glæden ved at blive en del af en sommerfugl. 
Det  er ikke larven der bliver til en sommerfugl.
  
Sindet, der gennem meditationsteknikker og spirituel forståelse forsøger at blive oplyst, svarer til et larvemenneske, der får kunstige sommerfugevinger fra Fætter BR på og nu bilder sig selv og verden ind, at det er sjælens sommerfugl.
 
Derfor hold op med at være spirituel! For du er det allerede det du søger. Du er the Spirit.
  
Som egostyrede mennesker er vi larver - intet andet. En sommerfugl vil en dag blive født i os, men vi kommer ikke med til fødslen. For selve fødslen er vores død:

Du må være parat til at brænde dig selv op i din egen flamme;
hvordan kunne du ellers rejse dig igen,
hvis du ikke først var blevet til aske?
Friederich Nietszche

Når det så er sagt, så har vi tid til at lege lidt med Meditationsteknikker. For ethvert synspunkt ser kun en halv sandhed. Det er hver enkelt sjæls opgave selv at finde balancen mellem dem.

Meditation er sjælesurfing.

God fornøjelse! - især når du bliver kastet af dit surfboard.
 

IKKE-ANSTRENGELSE I MEDITATION

The bird of paradise lands only on the hand, that doesn't grasp
Zen

Gud er i alle ting opsat på, at vi opgiver at ville.
Meister Eckhart

Anstreng dig så lidt som muligt i Meditation. Denne sætning indeholder efter min erfaring den vigtigste Meditationslære.
 
Lad dig meditere
Lad meditationen komme til dig, lad det være en spontan naturlig proces som sindet gør af sig selv simpelthen fordi sindet kan lide det. Lad dig meditere!

You need not do anything. Remain sitting at your table and listen.
You need not even listen, just wait. You need not even wait,
just learn to be quiet, still and solitary.
And the world will freely offer itself to you unmasked.
It has no choice, it will roll in ecstazy at your feet.

Franz Kafka

Ideelt set er Meditation fri fra anstrengelse. Meditation sker, når man ingenting gør og ingenting ønsker.
 
Meditation sker kun trægt ud fra en bevidst viljesanstrengelse fra ens jeg. Når man aktivt jager sjælens sommerfugl, fanger man den ikke. Kun når man sidder helt stille, gerne efter man har opgivet at fange den, kan man måske være så heldig, at den sætter sig på ens hånd.
 
Jeg, forstået som den ydre person, er lige så dårlig til at meditere, som en vogn er til at trække en hest.
 

Hvad der derimod kan lade sig gøre, er at blive mediteret.
 
Jeg
kan blive mediteret. Jeg kan lade mig meditere.

Sitting quietly, doing nothing, spring comes, and the grass grows by itself.
Zen ordsprog

Vi er så vant til at kombinere indsigt med det at gøre.
Meditation er heroverfor at opmærke og dernæst bevide uden at anstrenge sig for at gøre noget.
 
På en måde skal
både bevidstheden og opmærksomheden renses for intentioner
  
Dette vil ikke medføre passivitet! Handlingen sker blot spontant og uden anstrengelse i opmærksomhed og bevidsthed og uden at du behøver at føle, at du bør gøre noget.
 
For at dette kan ske, er det vigtigt at enhver form for indsigt og metaindsigt i ens adfærd IKKE følges op af dårlig samvittighed eller skarpe opdelinger i, hvad der er godt eller dårligt.
 
Du mærker og indser her dig selv holdt trygt oppe af tillid og ikke-fordømmelse.
Meditativ metaindsigt sker i kærlighedens klare lys, hvor der intet er at lave om på.
Alt sker i stedet af sig selv i en forvandlingproces hinsides din kontrol.
 
Noget for noget

Vi er vant til, at vi skal gøre noget for at få noget.
 
Hele vort udvendige overlevelsesapparatur er fra barnsben blevet trænet i at adlyde 'det nødvendige'. Det handler om at gøre noget og at blive til noget og gerne blive til nummer ét!
  
Ved at at gøre ting, forvandler vi verden til redskaber. Ved at bruge redskaber opnår vi 'noget'.


Den værdi-løse sjæl
Et af problemerne ved at gøre Meditation til et redskab er, at sjælen er helt og aldeles værdiløs forstået som værdi-løs. Den har ingen værdi i den forstand, at den som urgrund netop er det, der giver alle andre ting mening.
  
Den ydre persons forsøg på meditation
I disse år er interessen for meditation voksende. Meditation, især brandet med det nye navn, mindfullness, er det nye redskab hvorigennem vi får styr på os selv og vore stressramte nerver.
  
Vi vender nu vore ydre overlevelsesredskaber indad og praktiserer her den samme form for logik over for sjælen, som vi gør for at opnå noget i den ydre verden.
  
Den menneskelige sjæl bliver af den ydre person forvandlet til en kompetence. Den får tillagt en værdi på samme måde, som andre ting vi omgås i den ydre verden. Den bliver til en human resource. I samme ånd bliver Meditation til sjæleligt management.
  
Vi har nu værktøjer, hvor vi kan styre vore tanker. Vi praktiserer medfølelse og positiv tænkning og kan oven i købet få tankerne til helt at forsvinde i meditation... eller kan vi?

EN ANSTRENGELSESFRI ANSTRENGELSE
For at blive mediteret skal jeg imidlertid gøre noget. Det er et paradoks, jeg her lader stå åbent. For den dynamisk skrøbelige sandhed findes ikke i enkle læresætninger men i sprækkerne mellem teser og antiteser:

The Highest can only be reached through an effortless effort.
Manav Dayal

Så lad mig slutte af med at modsige det første afsnit: Du bliver nødt til at anstrenge dig, hvis du vil videre i teksten. Du kommer ikke langt i meditation uden selvdisciplin.
 
Find nu selv ud af hvor balancen mellem disse to udsagn ligger i dit liv.

KULTIVERING AF OPMÆRKSOMHED
Det enkeltstående vigtigste, man kan gøre for at koble tankebevidstheden fra og op-mærke den indre krop, er at vælge en af to simple handlinger:

* Luk øjnene

I samme øjeblik du lukker øjnene, vil sansningen af kroppen af sig selv intensiveres i opmærksomhed... eller...

* Lad øjnene være ufokuserede.

Se uden at se med et roligt, let stirrende blik. Synssansen er programmeret til at rette en handlende målrettet energi ud netop på det sted øjnene fokuserer. En fokuseret synssans, vel og mærke i bevægelse, reserverer vores mentale livsenergi til tankeaktivitet. Man kan observere, når mennesker tænker sig om ved at iagttage deres øjenbevægelser. Denne mentale energi frigøres til andre formål i samme øjeblik øjnene defokuseres og holdes rolige i et stirrende ubevægeligt blik. I samme øjeblik du stirrer defukuseret frem for dig, så kan tankerne ikke få fat i dig.
 
Bevidstheden er det forum, hvori man ind-ser ting. Det fokuserede blik fokuserer i en synkron proces også vore tanker. Et stirrende de-fokuseret blik bringer os øjeblikkeligt i forbindelse med opmærksomheden. Du kan selv afprøve dette bypass af bevidstheden ved at stirre ud over en horisont eller ind i en væg uden at fokusere. Hvis du gør det, vil du automatisk få færre tanker, der ikke kan få fat i dig, samtidig med at du vil mærke den i opmærksomhed følte tilstedeværelsen af din krop tydeligere.
 
Vi står nu på tærsklen til en sensorisk rejse ind i kroppens mørke havrum,
hvor vi mere end noget andet er levende bølger fra urhavet.  Er det ikke underligt, at det følelsesliv, vi møder her, kan være så stærkt og samtidig være så indhyllet i ubevidsthed, at vi oftest slet ikke er klar over, i hvor høj grad det styrer vort liv?
 
Meditation er derfor her forstået som det at foretage en efterforskning af og i det indre kropsrum, hvor vi fænomenologisk registrerer,
hvad der ligger skjult i det simple.
 
Hvad kan jeg erfare her?

 
Når jeg retter min opmærksomhed og bevidsthed ud i verden, giver jeg navne til det jeg    
føler: Kærlighed, ro, vrede, usikkerhed... alle er de betegnelser jeg bruger i mit daglige
stofskifte med verden.
 
Mit spørgsmål er nu:
Hvad er disse følelser egentlig, når jeg vender mig fænomenologisk undersøgende om inde i mig selv?

I feed back med urgrunden

Når du kigger ned i urgrunden,
så kigger urgrunden tilbage på dig.
Nietzsche

Når du har læst dette afsnit, så luk atter øjnene. Føl de mange forskellige sensationer fra din huds overflade. Føl dine fødder, ben, hænder. Lad din opmærksomhed gå på vandring i hudens landskab. Føl også fornemmelsen af tøj på kroppen. Måske kan du endda føle fornemmelsen af hår på hovedet og følelsen af dit ansigts møde med luften omkring dig. Når du med lukkede øjne lader din uskyldige opmærksomhed foretage disse simple registreringer, vil der ske en spontan forstærkning af oplevelsen. Opmærksomhed skaber en feedback-forstærkning af sansningen.

Dette feed back er en afgørende kvalitet i Meditation.

Det er selve dette spiraliske feed back, der gør, at du i grunden ikke behøver en lærer til at vejlede dig. Du får nemlig givet retningen til dit næste skridt i det ekko, der kommer, når du som Nietzsche spørgende kalder ned i urgrunden, og den kort tid efter svarer dig.
 
Du kommer med dit eget lille lys, der kun kan vise dig dit næste lille skridt, ofte til at træde ved siden af den smalle sti, der fører ned til urhavet.

Fejltrin er imidlertid det allervigtigste at begå.
Meister Eckhart siger ovenikøbet, at Gud bedre kan lide store fejltrin end små.

For gode råd gør hovedet klogere, mens fejltrin gør kroppen klogere.
At rette kursen efter et fejltrin er også et resultat af et feed back.

 

Knuden i maven  

Når jeg underviser i meditation, møder jeg ofte personer, der beretter om, hvorledes de i deres meditation mærker en knude eller en spænding i maven eller andre steder i kroppen.
Deres spørgsmål er nu, hvorledes man mere effektivt kan få den ubehagelige knude til at forsvinde. Meditation ses her som en form for åndelig kirurgi, hvor man bortskærer
det uønskede, som var det en svulst.
   
I min optik er der imidlertid intet, man skal gøre med denne knude. Der er sandsynligvis en god grund til at knuden er der; den forhindrer måske nogle voldsomme følelser, som man slet ikke er klar til at møde i at komme op til overfladen.
   
Jeg er alt for dum til at meditere
Alene af den grund er det vigtigt at lade være med at gøre noget i Meditation. Den ydre persons fornuftige kontrolapparatur er alt for dumt til at meditere. Det svarer til, at man forsøger at reparere sin computer med en hammer. At forsøge på at kontrollere sit indre i Meditation kan også være risikabelt. Ingen ville drømme om at foretage et kirurgisk indgreb på sig selv uden lægefaglig uddannelse. Vi kan lige så godt droppe vore forsøg på hele tiden at få det irriterende støvkorn ud af øjet. Jo mere vi gnider, des mere irriteret bliver øjet.

You are irritated by every rub,
how will your mirror be polished?

RUMI

Det eneste den meditative redskabstænkning gør, er at stille sig i vejen for kroppens eget vidunderlige selvhealingsystem. Kun vort eget medfødte psykiske immunforsvar kan afdække psykens forskellige traumatiske lag i det rette tempo og med den rigtige timing.
Denne intelligens virker bedst, når man opgiver kontrollen over sig selv.
 
Et engelsk ordsprog siger: God takes care of the ignorant. Ved at være en tåbe inde i sig selv, bliver gud, her forstået som kroppens egen selvhelbredende intelligens, aktiveret.
   
Alt er allerede perfekt - livets perfekte imperfektion
I anstrengelsesfri Meditation må alting nødvendigvis være perfekt, som det er.
Hvis alt ikke var perfekt, som det var, så burde der jo netop gøres noget ved det.
 
I Meditation uden anstrengelse opmærkes og 'bevides' knuden derfor som perfekt.
Hvorfor perfekt? Perfekt fordi den er der - lige under næsen. Nogle af de største vidundere i verden er skabt af mennesker, der havde vanskeligheder og blokeringer. Netop på grund af spændingerne præsterede de det sublime. Kreative mennesker har ofte haft vanskelige opvækstvilkår. Selve modstanden skabte kreativiteten som et overlevelsessvar.
Derfor er verden perfekt netop i sin imperfektion.

Meditation er det som sker, ikke noget man gør. For vores gamle ego-operativsystem, der er vant til at æde brød i sit ansigts sved, er det faktum at meditation kun virker uden anstrengelse meget vanskeligt at forholde sig til.
Sagen er imidlertid at man slet ikke kan meditere med det gamle ego som styresystem. Meditation tilhører fremtidens hjerne, en hjerne der netop ikke er styret af de usamtidige programmer vi fik som abemennesker i løbet af de 500.000 år vi levede på den østafrikanske savanne.
Fremtidens hjerne fungerer anstrengelsesfrit. Dens operativsystem faciliterer en strøm af kropsligt flow i bevidsthed og opmærksomhed. Alt sker her i en naturlig proces, hvor en sand og ærlig kernepersonlig 'sjæl' kreativt og intuitivt står i flydende forbindelse med det der ligger udenfor sjælens flydende grænser. Denne sjæleenheds motivation for at bevæge sig ud i verden i spontan interaktion kan opsamles via følgende nøgleord: glæde, lys, lyst, kærlighed, motivation, uforudsethed og spontanitet
Den dag dit jeg er blevet til en levende flydende sjæl i bevidsthed og opmærksomhed, er den dag du ikke længere anstrenger dig, ikke længere overplanlægger fremtiden, ikke længere tænker strategisk i forhold til venskaber interaktion med andre mennesker.
Her ophører al arbejde. Det bliver udskiftet med legende kreativitet i flow.
Fordi du her fuldt ud er dig selv, vil du være ekstremt effektiv. Andre mennesker, der stadig arbejder ud fra det gamle operativsystem vil synes du arbejder hårdt. De vil måske misunde dig for din energi. Hemmeligheden er blot at være sig selv, at have taget 100% ansvar for sin indre kernepersonlige væren og her have mod til at føre den ud i livet. Det koster nemlig ekstremt meget energi hele tiden at opføre den ydre persons teaterspil, at være en anden end den man i virkeligheden er.
Kun dit sande jeg kan lade sig meditere, kun din inderste hyperindividuelle atman-kerne
kan i bevidstheds flow bevæge sig ud i verden.

Den dag dette operativsystem er det styrende er også dagen hvor du ikke længere behøver at sætte tid af til at meditere. Meditation er den naturlige tilstand for den som er trådt ind i dette flow.

I det ny styresystem er selve det at erkende nok til at forandring følger spontant efter ønsket der følger i kølvandet på erkendelsen. Der er her igen ingenting at gøre, ingen anstrengelse involveret. Anstrengelse er et biprodukt af det gamle egostyresystems vanskeligheder med at forvalte menneskekroppen.

Skal vi da være passive og ikke handlende i livet!?

Det, som ikke er til, kan trænge ind, hvor der ikke er noget rum.
Deraf erkender jeg værdien af ikke at handle.

At lære uden ord og arbejde uden at udrette noget,
dette forstår kun få.
Tao Teh King, Lao Tzu - 43

Jeg er sikker på, at flere læsere nu for sig selv tænker: Et liv uden tanker og handling? Hvor skal det føre hen i et moderne samfund som vores?
 
Mit svar er: Selvfølgelig skal der være kraftfuld handling i livet!

Selve motivet for handling er imidlertid af største vigtighed. Det bør bør ikke udspringe af jagten på lyst og frygten for smerte. Denne polære handling er skabt af vort gamle ego-operativsystem, og så længe vi hænger fast her, vil vi ikke kunne upgrade til hjernens næste evolutionære styresystem, der fungerer radikalt anderledes.

De gamle ego-baserede overlevelsesprogrammer har for længst overskredet sidste salgsdato - så det skader ikke at give dem lidt modspil. I vort moderne højkomplekse storbyliv er de nemlig som forældede computerstyresystemer, der gør mere skade end gavn. Det nye operativsystem fungerer lynhurtigt, intuitivt og i kærlighed og intensiveret bevidst vågenhed og vigtigst af alt: her udspringer handlinger ikke ud fra pres.

When you do things from your Soul, you feel a river moving in you, a joy.
RUMI

Det nye system lader sig ikke motivere ud af frygt og lyst. Under dette operativsystems overkommando er vi mere som ubekymrede, legende, kreative børn i det permanente flow, der udgår fra ens indre i opmærksomhed følte selvkærlighed. Her handler, skaber og leger vi i blind, men supervågen tillid til os selv, andre mennesker og verden i det hele taget. Måske spørger du nu: er det overhovedet muligt? ja, det er... Jeg tager mig selv som eksempel for dette. I walk the talk. Og hvis jeg kan, så kan du også! 
  Når vi handler under pres og især permanent stress, vil vi ikke kunne udnytte hjernens sidst udviklede overlevelsessvar. Det evolutionært sidst udviklede er nemlig det mest skrøbelige. Den supervågne bevidsthed er menneskehedens indtil nu mest avancerede overlevelsesmaskine. Den fungerer lynhurtigt og intuitivt, men er som det sidste skud på hjernestammen det mest skrøbelige. En forudsætning for at supervågenheden indtil nu har kunnet udfolde sine sarte bevidsthedens spejl, har været isolation, fred og ro. Det er grunden til, at mennesker, der har valgt at kultivere bevidsthed, ofte har valgt den nemme løsning, nemlig at trække sig tilbage fra det larmende og fristende liv. Den supervågne bevidsthed opstod sandsynligvis første gang på et kollektivt plan på Buddhas tid. Den har imidlertid nu gennem de sidste 2500 år vokset sig lidt stærkere og mere robust. Vi har derfor nu, i modsætning til tidligere en ny mulighed for at kultivere supervågen bevidsthed midt i livets kampplads.
 
Her er vi, hvad man kunne kalde, åndelige krigere, der lader kraftfuld handling ske i vågent flow frem for, med let omskrevne bibelske ord, at spise vort brød i vort ansigts sved.


Giv slip på de store oplevelser

Når folk kommer til mig og fortæller om deres enorme spirituelle oplevelser, ser jeg ikke andet end et ego der har været til en god biografforestilling. Virkelig dybtliggende forandringer er ikke resultater af store åndelige oplevelser. Store åndelige oplevelser er blot et tegn på at du ikke har givet rigtig slip. Hvis du virkelig overgiver dig, mister dig selv for at genfinde dig selv, vil det nærmere føles som en mild aftensommerbrise.
 
Så meditation er at øve sig i at give slip - at give slip i store åndelige oplevelser og længslen efter oplyste perfekte Mestre. Disse selvproklamerede clairvoyante og oplyste er i virkeligheden
Dramaqueens and Kings.

Af alle de åndelige inspiratorer jeg ikke har mødt, men læst, er sufimystikeren Rumi og den kristne mystiker Meister Eckhart mine absolutte favoritter - ja, faktisk føler jeg det som om de er her på lige fod med mine bedste venner. Så lad os her starte med et par gode ord fra disse to personer, der måske nu bliver dine venner.

Den, der søger Gud i en eller anden måde (læs meditationsteknik eller ritual),
griber måden og mister Gud, der bor i måden. Men den som søger Gud
uden måde, griber Gud og lever med sønnen.
Meister Eckhart

(Lad os her ikke hænge os i at Eckhart bruger ordet Gud.
Gud er for Eckhart blot en metafor for det uendelige og for sindet ufattelige.)

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all
the barriers within yourself that you have built against it.
Rumi

Så lad være med at dyrke de store dramaer i din meditation. Det indre fyrværkeri der undertiden kan opstå når man begynder at meditere er kun at betragte som blomster i vejkanten. Den virkelige vej til frihed ligger gemt i konstant at genopdage den lille glæde og frihed i det banale, det kedelige og det hverdagsagtige.


MEDIATION ER AT ØVE SIG I AT GIVE SLIP
Selv om det lyder mere dramatisk end det er, er meditation faktisk en træning i at dø. Denne sindets lille død - la petite mort - er den mest livsbekræftende og mentalhygiejniske tjeneste man kan gøre sig selv og andre. For ud af denne død opstår nyt og frisk liv. Sindets natur er at hænge fast i gårsdagens erfaring.
At dø meditativt er at give slip på disse oplevelser så vi hver gang når vi åbner øjnene efter en dyb meditation kan opleve årstidernes skiften med forårets øjne.
 
To be or not to be - that is the question
Du behøver ikke være bange for den lille meditative død. Efterhånden som du bliver fortrolig med den, vil du opdage at den du er allerinderst inde, din kernepersonlighed, din essens ikke kan dø. Når du giver slip på noget er det ikke din hånd der falder af. Det som dør i Meditation er alle de falske forestillinger og forventninger til dig selv du og andre mennesker omkring dig har.
 
Des tættere du kommer på den du i virkeligheden er, des mere vil Meditation være en helt naturlig del af dig. Meditation er din hvilen i dig selv, din væren.  Denne  hvilen i sig selv er konstant når du og din kernepersonlighed er en og den samme.
 
En blomstrende, brummende frihed fra præfabrikerede tankesystemer
Meditation vil, hvis den vel og mærket praktiseres i frihed fra organiserede religioner og andre politiske trossystemer, dekonstruere alle dine præfabrikerede opfattelser af hvad virkeligheden er og efterlade dig i ny og frisk verden hvor du med William James ord vil genopleve alt i en tilstand af blomstrende, brummende forvirring.
Her lærer du at tage de første barneskridt ind i en uskyldsverden hvor du billedligt talt kan gå uden fødder og gro uden rødder. Her lærer du nemlig at blive din egen årsag.
 
Hvorledes kroppens muskler reagerer på den lille meditative død

At tale om den
lille meditative død er imidlertid mere end blot metaforik når det kommer til kroppens reaktioner. Vores hjerteslag bliver under Meditation langsommere; det kan endog gå næsten i stå.
Vort åndedræt vil i udåndingsfasen ligeledes gå i stå i længere perioder. Ofte falder kropstemperaturen så man efter meditationen kan opleve at fryse og være helt kold hvis man ikke har hyldet sig ind i et tæppe.
Meditation sætter kroppen i en dvaletilstand der ofte er meget dybere end søvn. Muskelafslappelsen under meditation er også mere udtalt end i søvntilstanden.

Denne meditative dvaletilstand kan nemlig indimellem blive fejltolket af hjernen.  Vores instinktive dyrehjerne kan tolke dvalen som et tegn på at vi er ved at dø. Eftersom store dele af vores hjerne er programmeret til et liv på den østafrikanske savanne, henter hjernen ubevidst sine gamle overlevelsesstrategier ud af skabet: musklerne spændes og klargøres til angreb eller flugt. Så samtidig med at vi sidder og slapper mere og mere af, kan der således paradoksalt nok opstå ubevidste muskelsammentrækninger der kan forårsage spændinger, især i hals og nakkeområdet. 
Hvis du under din meditation opdager at der er dele af din krops muskelpanser der ubevidst har spændt sig op, er det en god ide at lade din opmærksomhed gå til disse områder. Uskyldig, men vågen opmærksomhed har nemlig en healende effekt i sig selv. Stræk dig både før, under og efter meditationen som en kat.
Yoga er også en fremragende teknik, der kan bruges at komme disse ubevidste mobiliseringer af muskelpanseret i forkøbet. 
 
Sindets reaktion - Jeg'et går til modangreb med tanker som artilleri
'Jeget' - vores ego - ophører med at eksistere når der ingen tanker er... Hvorledes reagerer sindet nu på denne overlevelsestrussel?
En erfaring de fleste der mediterer har gjort er at under meditationen presser der sig ofte endnu flere tanker på. Meditationens 'venden' indad forstyrrer status quo. Når der bliver flere områder med blå himmel mellem tankeskyerne reagerer vores 'tankemuskel' (neocortex) ved at sende sværme af tanker mod os, der i bedste mening er sendt afsted for at forbedre vores chancer for at overleve. Som nævnt andetsteds er tanker i deres dybeste darwinistiske natur overlevelsesstrategier.

Kæmp aldrig mod tanker i meditation

I could be confined in a nutshell,
and count myself a king of
infinite space
,
were it not that I have bad dreams.
Hamlet - Sheakespeare

Når tankerne kommer i meditationen er det meget vigtigt at du ikke giver dig til at slås mod dem. I en åben konfrontation med tankerne vil du altid være taberen i den forstand at ethvert forsøg på at skubbe en generende tanke bort vil resultere i at den henter hjælp fra en sværm af nye tanker. So... If you cant beat them - join them!
 
Det kræver energi at tænke
Det kræver mental energi for hjernen at producere tanker. Denne energi vil blive taget fra den samme energikilde som din bevidsthed henter kraft fra. Forestil dig din bevidsthed som en pære der forbundet med et strømkabel lyser. Når tankerne trækker strøm fra dette kabel bliver lyset i pæren svagere. På grund af dette 'tanketyveri' af strøm taber  bevidstheden sin klarhed. Når der er mange tanker glider vi som regel over i en semivågen dagdrømmelignende tilstand, hvor det første der forsvinder er vores meta-evne til at indse at vi tænker. Når tankerne griber os i meditation er vi faktisk på en slisk på vej ind i søvnens rige.
 
Hvorledes du kan forholde dig til tanker i din Meditation - the secret
Der findes imidlertid et meget effektivt hemmeligt våben mod tanker. Dette våben er oveni købet selv en tanke, en tanke der i dens 'metarettethed' faktisk forråder sine egne artsfæller.
Denne tanke er metatanken:

 Jeg tænker

Det enkle og geniale ved denne lille tankeindsigt er at tankernes magt over dig reduceres betydeligt i samme øjeblik at du er klar over at du tænker. I samme øjeblik denne klarhed er der, vil strømmen igen gå tilbage til bevidsthedspæren og du vil blive i stand til at udøve dit næste geniale træk - nemlig at se dine tanker som:

skyer på himlen

Uden din bevidstheds lys vil du instinktivt rende efter dine tanker som en hund løber efter et kødben. Og i dette løb farer man hurtigt vild i tankeskovens vildnis. Den gode nyhed er altså at i samme øjeblik du blot igen er klar over at du tænker - ja så er slaget så godt som vundet!
 
Der er imidlertid en lille faldgrubbe selv efter at du er blevet klar over at du tænker. Denne typiske faldgrubbe er at du begynder at lave et drama med dig selv i hovedrollen som den der altid er plaget af tanker i din meditation. Mit råd er her. Brug ingen energi eller tid på dette drama. Hver gang du er klar over at du er faldet i tankegrøften så gå bare op på vejen igen. Brug ingen tid på at sidde og jamre nede i tankegrøften. Bare gå op på vejen igen.  Og når du falder ned i grøften en gang til, så bare gå op på vejen igen. Og efter du er faldet i den første million gange hvad du helt sikkert kommer til  hvis du gør meditation til en del af dit liv - så bare gå op på vejen igen. Se her imellem tankerne i stedet for at se dem.The mind can make a Heaven
out of hell or a hell out of Heaven
Milton


Undgå rutine i enhver form for Meditation!
Flere meditationslærere og Meditationsretninger lægger vægt på at Meditation bør være en daglig rutine i ens liv. Jeg er ganske uenig på dette punkt.
Et succesfuldt rutinepræget liv kan blive til en sovepude og et vanskeligt kaotisk liv kan være en velsignelse.
Zen buddhisterne siger: at tabe er at vinde - at vinde er at tabe.

De fleste meditationsteknikker udvikler med tiden en tolerance der gør at sindet til sidst bliver immunt over for dem. Vane og bevidst opmærksomhed er nemlig hinandens modsætning. Jeg har set mennesker der pligtskyldigst sidder 20 minutter hver morgen og aften og sover. Hvis meditation bliver til en vane, vil bevidstheden forsvinde ud af dem. Hvor teknikken i starten gjorde en mere vågen, ender den med at få en til at falde i søvn.

Selv hvis vores liv så at sige kører på skinner, er der grund til at råbe vagt i gevær og prøve at danse sig ud af trædemøllen. Et kreativt liv i flow er den bedste recept til at holde opmærksomheden ung og vågen.  Den Armenske mystiker Gurdjieff tog sine åndelige studenter med ud i krigszoner for gennem chok at bryde vaners sløvende magt over bevidstheden. Men langt mindre kan gøre det. Hvis dit liv af årsager du ikke er i stand til at ændre lige her og nu er rutinepræget, så prøv at lave små kreative variationer i f. eks. måden du børster tænder på eller går til arbejde på.
 
Meditationsrutine minder om militær ekcersits og kan anvendes på samme måde. Religiøse organisationer deler en hemmelighed med militæret:  gennem fysisk ekcersits kan man kontrollere sindet. Når først man har fået folk til at marchere  eller meditere i takt kan man også få dem til at begå handlinger de samme mennesker under normale omstændigheder aldrig kunne drømme om at udføre. En religiøs organisation, et kloster eller en ashram ville have vanskeligere ved at udøve magt over deres disciple hvis disse kun mediterede når kaldet til at gøre det kom indefra.
  
Så undgå vane i enhver form for meditation! Gå ind i meditation på en ny og uventet måde hver gang den kommer til dig. Praktiser Meditation på forskellige tidspunkter og i forskellige sammenhænge. Lad dig overraske - især af dig selv. Gør det at meditere til en ligeså kreativ og skabende akt som det at spille en improvisation på en guitar. Praktisér en meditationsteknik på samme måde som man spiller en blues: Den faste rundgang på tolv takter er givet på forhånd, skalaerne og akkorderne er givet, men den gode bluesmusikers solo gentager aldrig sig selv.


 

 Meditation er ikke åndelig bodybuilding
Det præstationsorienterede vestlige sind  fortæller at det kræver hårdt arbejde at nå til målet. No pain - no gain lyder et amerikansk workout slogan. I USA slår Yoga alle andre sportgrene når det gælder fysiske skader. Når yogaen omplantes fra en i nuet hvilende kultur til en rastløst og præstationsorienteret No pain no gain kultur er det klar at det må
gå galt. Vor kultur har svært ved at forstå at man kan opnå mere ved at gøre mindre.

Sitting quietly, doing nothing, spring comes, and the grass grows by itself.
Zen ordsprog

Mediter ikke for at opnå et resultat. Forestillingen om at man bliver oplyst efter mange års meditation er ganske enkelt den mest skadelige forestilling der nogen sinde er opstået i forbindelse med Meditation.

Forventninger i meditation
Rutinen opstår også fordi vi altid vil have et ønske om at gentage en god oplevelse. Vores stenalderhjerne er gearet til at gå hen til det samme sted som sidst vi havde en god jagt. Der var mad her i går - så der må også være mad her i dag.
Den danske poet Schack Staffeldt havde som ung en spontan oplevelse af at smelte sammen med kosmos:

Et Hierte slog varmt og venligt i Alt,
I alt mig vinked min egen Gestalt
(skikkelse).

Efter denne oplevelse var det eneste Staffeldt tænkte på hvorledes han kunne komme tilbage til denne tilstand:

Jeg kender ikke Fred,
førend jeg drager Himlene ned!

Staffeldt kom aldrig tilbage til denne kostbare tilstand.
Paradokset er her at jo bedre en Meditation vi har oplevet, des mere vil erindringen om den blokere for en ny frisk Meditation. Det samme gælder hvis vi i en længere periode har oplevet det Inderne kalder sat chit ananda, hvilket betyder stilhed, væren og lyksalighed.

Meditation er imidlertid ikke som et bytte vi skal nedlægge. Meditation er nærmere som en uendelig, uforudsigelig og kreativ kunstnerisk proces. Kun kunstneren - den åndelige jæger - som også er parat til at kigge op i himlen efter elefanter vil have succes.
Men rent faktisk kan vi ikke finde Meditation. Det er faktisk os der er byttet og Meditation der er jægeren.  Denne jægers foretrukne føde er fede egoer.
Meditation finder os og mediterer os når vi mindst af alt forventer det. Og hvor byttedyret altid spejder i den retning hvor angrebet kom fra sidst, kommer den kosmiske jæger altid uventet og fra en helt anden kant.

Så hvis du har haft en vidunderlig oplevelse i Meditation, må du være parat til at vinke farvel til den.
Det er som Sting synger:
If you love someone, set them free


 

Det enkle er det mest vanskelige
Meditation er først og fremmest vanskelig at praktisere for det simpelt hen er for enkelt for et sind der er
skolet til at komplicere ting. 
Meditation er som en diamant gemt og glemt i det vi ikke lægger mærke til fordi det er for velkendt.
Den store Mystiker Kabir sagde at mennesker er som fisk i havet der tørster efter vand.
I Meditation er vi som haren i Alice in Wonderland der ikke kunne finde sine briller fordi den havde dem på.
En fortælling fra det gamle Indien handler om en tigger der sad på en guldskat.
Sindet elsker at opfinde en Gud som først kan findes for enden af en kompliceret ligning eller som en krukke med guld ved regnbuens fod.  Vær uskyldig som et barn, når du Mediterer.


Praktiser Meditation med så lidt anstrengelse som muligt

At falde i meditation i stedet for at meditere
Meditation er en naturlig, organisk og medfødt kropslig refleks. På samme måde som man 'falder i staver', falder man i meditation. Det er på en måde mere rigtigt at bruge formuleringen at blive mediteret frem for at sige jeg mediterer.
 
I den spontane meditation venter man ikke på at det sker, man ønsker ikke engang at det sker.

Jeg kunne skrive meget om TM (Transcendental Meditation). Her skal organisationen dog roses for at instruere mediterende i en altafgørende væsentlig ting: Undgå enhver form for anstrengelse i Meditation.
Meditation bør være en kreativ glædesfyldt leg fra det første øjeblik i ens liv man sætter sig ned med lukkede øjne. Mediter uden anstrengelse - fordi det føles rart - fordi det føles rigtigt - fordi dit sind får smag for at gøre det.

Lad dig meditere frem for at meditere.

Du er ikke den der sidder ved roret når meditationen sker. Den sker i dig og du tillader den blot at ske. Meditation er en naturlig medfødt evne til at falde i staver:

A poor life this if, full of care,
We have no time to stand and stare
W. H. Davies

Meditation er en åndelig fest
Glem alt om at du arbejder for at blive oplyst ligesom Buddha. Dens slags drømme om storhed fastholder i virkeligheden vores egen lille skjulte lidendenhed. Mærk i stedet den lille bitte frihed inde i dit indre mørke rum. Pust til den lille glød og varm dig ved den. Din hjerne vil hurtigt genvinde sine af forbrugskulturen udtørrrede dopamin- og serotoninreserver.
 
Meditér som en art indre fest hvor du fokuserer i taknemmelighed på den indre frihed der er i dig og altid har været der.  Grunden til at du ikke så at den altid var der er at at du havde så travlt med andre ting. Det er du ikke lige nu hvor du sidder med lukkede øjne og mærker dig selv. Vores sjæl kan ikke trænes som en bodybuilders muskel. Den er allerede perfekt, men vi forlod den da vi rejste ud for at finde den.

I gamle dage var mad ikke en selvfølgelig hverdagsting. Følgelig var fest ensbetydende med at spise i overflod. I dag - hvor vi i flere generationer har haft mad nok hver eneste dag holder vi stadig fast i gamle vaner og sidder og æder os til forstoppelse når vi holder fest.
 
Det er på tide med nogle nye opdaterede festritualer. Fællesmeditation er mit bud på en ny måde at feste på. At sidde stille sammen med lukkede øjne er en meget intens oplevelse og kan knytte dybe bånd mellem mennesker.


Nyd og flyd!
 

Mvh Gunnar Mühlmann